Show simple item record

dc.contributor.advisorSirnes, Espen
dc.contributor.authorPettersen, Lisa
dc.date.accessioned2012-09-12T12:22:21Z
dc.date.available2012-09-12T12:22:21Z
dc.date.issued2012-06-01
dc.description.abstractFlere av de mektigste lederne i Europa ønsker å innføre en internasjonal transaksjonsskatt på omsetningen av aksjer, obligasjoner og derivater. Formålet med denne studien er å finne ut hvordan en finansiell transaksjonsskatt påvirker volatiliteten, likviditeten og informasjonseffisiens. Jeg har benyttet meg av regresjonsanalyse av datamateriale fra Oslo Børs for å undersøke dette. Datamaterialet er lastet ned fra databasen uit.stocks.no ved Universitetet i Tromsø og inneholder paneldata fra perioden 2003 til 2010. Databasen inneholder ordrer og handler for alle typer finansielle instrumenter. En innføring av transaksjonsskatt på finansielle transaksjoner kan sammenlignes med en økning i tick size. I analysen av børsdata fant jeg at en økning i relativ tick size vil føre til reduksjon i ordrebokvolumet og økt volatilitet. Økt volatilitet vil føre til et mindre likvid og effisient marked. Hvordan man måler volatilitet er relevant. Jeg har benyttet meg av et mål på volatilitet som er robust fordi det ikke blir påvirket av avrundingsfeil mellom virkelig pris og nærmeste tick size, noe som har vært en utfordring ved andre studier. Hensikten med en transaksjonsskatt er blant annet at den skal ramme kortsiktige noise tradere som skaper ustabilitet i markedet. En transaksjonsskatt vil imidlertid også ramme de som handler rasjonelt ved at likviditeten reduseres og volatiliteten øker.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4459
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4178
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.titleVirkningene av en transaksjonsskatt på finansielle transaksjoneren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)