Show simple item record

dc.contributor.advisorSælen, Bjørn
dc.contributor.advisorHeimly, Finn-Steinar
dc.contributor.advisorSollid, Henning
dc.contributor.authorRemmen, Maren
dc.contributor.authorLundblad, Cecilie
dc.date.accessioned2012-09-12T12:28:59Z
dc.date.available2012-09-12T12:28:59Z
dc.date.issued2012-06-01
dc.description.abstractDenne studien er myntet på vår interesse for regnskapsfaget og nysgjerrighet for hvordan regnskapet benyttes av andre. Da vi vet at bankene gjør en kredittvurdering av sine kunder, har vi valgt en beskrivende fremgangsmåte (design) for å tilegne oss informasjon om regnskapet i et brukerperspektiv. ”Reglene for avleggelse av årsregnskapet er i utgangspunktet utformet med sikte på at eierne, ansatte og kreditorene skal få dekket sitt primære informasjonsbehov.” (Huneide, 2011, s. 3) Med bakgrunn i sitatet ovenfor er vårt formål, og hovedproblemstilling, å undersøke: Bruker banker årsregnskapet som beslutningsgrunnlag i en kredittvurdering? Vi har fått besvart problemstillingene ved å gjennomføre intervju av regnskapsbrukere i banker. I tillegg til overnevnte innhold ønsket vi å avdekke om det er andre sentrale aspekter ved en kredittvurdering enn det som fremkommer i årsregnskapet. Oppgaven omhandler også lovendringen om bortfall av revisjonsplikt for små foretak som trådte i kraft 1. mai i 2011. Vi ønsket å finne ut av hvordan denne aktualiteten påvirker bankens tillit til regnskapets pålitelighet. Studien konkluderer med at årsregnskapet brukes aktivt av bankene i en kredittvurdering. Bankene vurderer alle bestanddelene i årsregnskapet, samt at de bruker årsregnskapet som et utgangspunkt for å vurdere andre aspekter som også inngår i kredittvurderingen. Sist, men ikke minst påpeker bankene viktigheten til at årsregnskapene er pålitelige. Nøkkelord: kredittvurderingsmodell, kredittvurdering, regnskapsbruker, bank, årsregnskapeten
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4461
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4180
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.titleBankers bruk av årsregnskapet som beslutningsgrunnlag i en kredittvurdering : en undersøkelse av bankene i Tromsøen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)