Show simple item record

dc.contributor.advisorVassdal, Terje
dc.contributor.authorWith, Christina
dc.date.accessioned2012-09-12T12:34:13Z
dc.date.available2012-09-12T12:34:13Z
dc.date.issued2012-06-01
dc.description.abstractTema for oppgaven er en verdivurdering av det børsnoterte selskapet Aker Solutions ASA. Formålet har vært å finne en verdi på selskapet og på bakgrunn av denne gi en anbefaling på selskapets aksje. Prosessen resulterte i en verdi på egenkapitalen på 31 489 millioner NOK og en verdi per aksje på 116,72 NOK. Dette impliserer at aksjen er underpriset i markedet da aksjekursen per 14. mai 2012 er 86,55 NOK. Verdivurderingen er gjort i henhold til rammeverket fundamental analyse. Første del av oppgaven innebærer en utredning av selskapet og bransjen det opererer i. Videre blir det redegjort for det teoretiske fundamentet oppgaven bygger på. Neste trinn innebærer en strategisk analyse av selskapet. Den strategiske analysen identifiserer kritiske faktorer som er av avgjørende betydning for selskapets fremtidige lønnsomhet og vekst. Deretter foretar jeg en analyse av selskapets regnskap hvor jeg blant annet identifiserer Aker Solutions ”normale” driftsresultat. Innsikten fra strategisk og regnskapsmessig analyse bunner ut i en prognose av selskapets fremtidige konsernregnskap, samt en estimering av selskapets avkastningskrav på totalkapitalen. Disse opplysningene benyttes deretter for å diskontere selskapets fremtidige frie kontantstrømmer og resulterte i den overnevnte verdien på selskapet. Avslutningsvis er det foretatt en rimelighetsvurdering av resultatet ved hjelp av blant annet relativ prising, samt en sensitivitetsanalyse. Dette ledet fram til en diskusjon og konklusjon av verdiestimatene.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4463
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4182
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3901en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectRegnskapsanalyseen
dc.subjectPetroleumsrettet leverandørindustrien
dc.subjectAker Solutions ASAen
dc.subjectVerdivurderingen
dc.titleVerdivurdering av Aker Solutions ASAen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)