Show simple item record

dc.contributor.advisorSollid, Henning
dc.contributor.advisorHeimly, Finn-Steinar
dc.contributor.authorOlsen, Anett
dc.date.accessioned2012-09-12T12:45:21Z
dc.date.available2012-09-12T12:45:21Z
dc.date.issued2012-06-01
dc.description.abstractI slutten av november 2011 ble det offentliggjort et mulig regnskapsavvik i Troms Kraft datterselskap, Kraft & Kultur AB. I media kom det frem at det kunne dreie seg om et inntektsavvik på rundt 1,6 milliarder svenske kroner. Studien har som formål å undersøke hvordan indikasjoner på regnskapsmanipulering kan bli avdekket med kun offentlige tilgjengelige dokumenter. Med utgangspunkt i Kraft & Kulturs årsregnskap, skal jeg komme frem til en anbefaling som kan hjelpe styret med å utføre sitt kontrollansvar. Kontrollansvaret går blant annet ut på å sikre pålitelig finansiell informasjon. Studiens problemstilling er dermed følgende; Hvordan kan styret overholde kontrollansvaret, og sikre finansiell informasjon? Hvilken metode er egnet til dette styrearbeidet? Oppgaven vil ha fokus på styrets forhold til daglig leder, og hvordan styret på best mulig måte kan kontrollere regnskapsinformasjon, og på den måten avsløre regnskapsmanipulering. Oppgaven er en empirisk undersøkelse, og er gjennomført med casestudie som metodisk tilnærming. Kraft & Kultur er hovedcasen, og valgt på bakgrunn av en økonomisk hendelse som er påstander om manipulerte inntekter. Som kontroll mot hovedcasen er tre andre svenske kraftselskapet tatt med i utvalget. De er valgt på bakgrunn av at de opererer i samme bransje som Kraft & Kultur. Dette for å få best mulig sammenlikningsgrunnlag. I tillegg har selskapene positiv vekst i omsetningen. Dette var to avgjørende kriterier for å bli tatt med i utvalget. Studien skal med utgangspunkt i årsregnskapet gjennomføre en analyse av finansiell informasjon, for å undersøke om det fremkommer noen indikasjoner, eller såkalte ”røde flagg” som signaliserer at noe underliggende er galt i årsregnskapene for 2007-2010. Analysen er utført ved bruk av en firetrinns analysemodell, der de tre første trinnene er gjennomført. Første trinn av regnskapsanalysen, er analyse av bransje og strategi. Dette er gjennomført for å kartlegge hvordan bransjen og selskapets strategi kan påvirke årsregnskapet. Dette er en nødvendig forutsetning for å forstå og forklare forholdstallene på best mulige måte. Trinn to er analyse av regnskapets kvaliteter. Analysen ser på kvaliteten mellom alle regnskapsrapportene til Kraft & Kultur. Trinn tre er analyse av regnskapstallene, og er gjennomført på to ulike måte. Ved bruk av trendanalyse og benchmarking. Alle analysene som er gjennomført indikerer ”røde flagg”, og signaliserer at inntektene kan være blåst opp på bakgrunn av balanseposten og omløpsmidlet, ”opptjent, ikke fakturert” på SEK 1,6 mrd. Analysen indikerer at en videre undersøkelse på kontonivå kan være nødvendig, dette for å kunne trekke konklusjon om manipulerte inntekter. Det viktigste funnet i analysen er at alle regnskapsrapportene må ses i sammenheng. Dette fordi de tre rapportene har ulike funksjoner, de må dermed ses sammen for å skaffe seg et komplett bilde av selskapets økonomiske virkelighet. Studiens anbefaling til styret er at kontrollansvaret for å sikre pålitelig finansiell informasjon, kan overholdes ved å bruke den metoden som er best egnet utfra tilgjengelig dokumentasjon. Først bør styret gjennomføre analyse av måneds-, og kvartalsrapporter. Dette vil være mest aktuelt i interimperioden, mellom hvert årsregnskap. Når årsregnskapet foreligger, bør styret undersøke den grundig og kritisk. Siste metode er å gjennomføre benchmarking i syklus. Dette for å utvide styrets referanseramme, og samtidig overholde forvaltningsansvaret. Dersom noen “røde flagg” fremkommer i en av metodene, må styret undersøke posteringer på kontonivå. Det er med denne metoden styret har mulighet til å bekrefte mulig regnskapsmanipulering.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4469
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4185
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDBED-3901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.titleStyrets mulighet for å sikre pålitelig finansiell informasjon : en casestudie om Kraft & Kultur ABen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record