Show simple item record

dc.contributor.advisorAnderssen, Jorid
dc.contributor.authorHjertstrøm, Helle Kise
dc.date.accessioned2012-10-08T10:30:57Z
dc.date.available2012-10-08T10:30:57Z
dc.date.issued2012-06-01
dc.description.abstractTema for denne masteroppgaven er brukerorientering, Jeg har intervjuet 10 helsesøstre som jobber med barn og unge med fedme- og overvektproblemer. I dette arbeidet er brukerorientering sentralt. I retningslinjene fra Helsedirektoratet, legges det vekt på en forsiktig og åpen tilnærming til familier som sliter med denne type helseproblematikk. Helseproblemet betegnes som kompleks, da det er komplekse årsaksforhold som fører til vekstavvik blant barn og dette kan medføre ulike psykososiale plager. Helsesøstrene forvalter et brukerorienteringsperspektiv, som tar utgangspunkt i familiens egne ressurser, de skal anse foreldrene som eksperter på egne barn og knytte sin lojalitet opp mot dette. Det å være helsesøster innebærer flere ting de skal forholde seg til, blant annet må de samtidig forholde seg til familiens (manglende) evne til å ta tak i overvektproblematikken selv. I dette er det etter min mening et paradoks, der de på den ene siden skal ivareta den overordnende målsetningen om å redusere fedme og overvekt. Samtidig som de skal ha fokus på familiens egne ressurser. Jeg har skissert fem ulike posisjoner som helsesøstrene innehar i det direkte møtet med foreldrene, som er med på å dempe paradokset i deres arbeidshverdag. Hovedtendensen er at de plasserer seg selv i en mellomposisjon mellom familiene og prosjektet, og demper kontrollaspektet. Jeg har gjennom dette forsøkt å få innsikt i hvordan de forvalter brukerorienteringen og bruker sin faglige tyngde i det direkte møtet med familiene. Jeg har benyttet meg av ulike sosiologiske maktperspektiver som alle har til felles at de knytter makten til posisjoner, ikke individer.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4543
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4270
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSOS-3900en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Sociology: 220en
dc.subjectHelsesøsteren
dc.subjectEmpowermenten
dc.subjectBrukerorienteringen
dc.titleHelsesøstres erfaring med brukerorientering : en studie av helsesøstres forvaltning av brukerorientering i arbeidet med å redusere fedme og overvektproblematikken
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)