Show simple item record

dc.contributor.advisorMartinussen, Monica
dc.contributor.authorVoldnes, Marianne
dc.date.accessioned2012-10-09T12:44:27Z
dc.date.available2012-10-09T12:44:27Z
dc.date.issued2012-07-30
dc.description.abstractTidligere forskning har vist at det er en forbindelse mellom personlighet og jobbtilfredshet, til tross for at dette forskningsområdet har vært preget av stridigheter. Formålet med denne oppgaven var å foreta en kunnskapsoppsummering av teori som kan belyse, og forskning som undersøker sammenhengen mellom personlighet og jobbtilfredshet. En annen problemstilling i denne oppgaven er å presentere teori, som er relevant i forhold til å forklare de personlighetsmessige ulikhetene med hensyn til jobbtilfredshet, og i den forbindelse vil følgende emner bli tematisert: (1) Hvorfor reagerer mennesker forskjellig på hendelser i arbeidslivet? og (2) Hvilke medierende psykologiske prosesser er sentrale? Deretter vil det bli en avsluttende diskusjon og søkelyset blir rettet mot begrensninger ved forskningen og implikasjoner for framtidig forskning. Resultatene viste at jobbtilfredshet hadde noen av de sterkeste negative korrelasjonene med neagtiv affekt (-.33) og nevrotisisme i fem-faktor modellen (-.29). På den andre siden viste det seg at jobbtilfredshet hadde sterke positive korrelasjoner med positiv affekt (.49), utadventhet (.25), samvittighetsfull (.26) og trekkene i primær selvevaluering hvor korrelasjonene varierte fra .45 (mestringstro) til .24 (emosjonell stabilitet). Det ble konkludert med at for framtidig forsking på dette området, så virker det spesielt nyttig å undersøke nærmere personlighetstrekkene i fem- faktor modellen og primær selvevaluering. Et alternativ for å integrere de to modellene kan være å slå sammen trekkene i primær selvevaluering under begrepet nevrotisisme i fem- faktor modellen.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4551
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4267
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDPSYKPRO-501en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260en
dc.titlePersonlighet og jobbtilfredshet : en kunnskapsoppsummering av teori og empirien
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)