Show simple item record

dc.contributor.advisorMoldenæs, Turid
dc.contributor.authorNordli, Kim Kristian
dc.contributor.authorPettersen, Trude
dc.date.accessioned2012-10-30T08:47:14Z
dc.date.available2012-10-30T08:47:14Z
dc.date.issued2012-06-01
dc.description.abstractAvhandlingen er en analyse av Tromsø Boligbyggelags omdømme, og om dette påvirkes av en fusjon med Harstad Boligbyggelag. Grunnlaget for studiet er en spørreundersøkelse gjennomført i tidsrommet 28.februar til 16.mars 2012 blant 4011 av TBBLs rundt 13 500 medlemmer. Teoretisk plattform er Fombrun og van Riels ”The Roots of Fame” fra deres bok Fame & Fortune – How Successful Companies Build Winning Reputations (2004). Deres stjernesjangrer er lagt til grunn for undersøkelsens omdømmedimensjoner: Synlighet, autentisitet, åpenhet, distinkthet, og konsekventhet. Undersøkelsen ble gjennomført ved bruk av programvaren Questback for utsendelse og innhenting av svar. Respondentenes svar er deretter behandlet i SPSS i form av faktoranalyse, deskriptiv statistikk, korrelasjonsanalyse, og regresjonsanalyse for å se om det kan påvises en kausal sammenheng mellom avgitte svar og undersøkelsens kontrollvariabler; kjønn, utdanning, medlemsansiennitet og alder. Uavhengig variabel for undersøkelsen har vært fusjon, som i avhandlingen undersøkes ved hjelp av krysstabeller, for å se om det er en sammenheng mellom respondentenes kjennskap til fusjonen og de svar som gis. Avhandlingen avsluttes med å oppsummere analysenes funn, og anbefaler en vei videre for TBBLs omdømmearbeid basert på disse, samt fremmer forslag til videre forskning.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4599
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4294
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3906en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en
dc.subjectOmdømmeen
dc.subjectKommunikasjonen
dc.subjectFusjonen
dc.subjectBoligbyggelagen
dc.subjectMedlemsorganisasjonen
dc.subjectpublic relationsen
dc.subjectLedelseen
dc.subjectOmdømmebyggingen
dc.titleTromsø Boligbyggelags omdømme - påvirket av fusjon? : en kvantitativ undersøkelse av en medlemsorganisasjons omdømme ved hjelp av Fombrun og van Riels stjernedimensjoneren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record