Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOdland, Jon Øyvind
dc.contributor.authorSkutle, Kristin
dc.date.accessioned2012-11-06T09:40:50Z
dc.date.available2012-11-06T09:40:50Z
dc.date.issued2011-10-28
dc.description.abstractFørebygging HIV-smitte frå mor til barn er eit fagfelt i utvikling. Utan intervensjon er risikoen for overføring av viruset 15-30 % i folkesetnader som ikkje ammar. Dersom ei HIV-positiv mor ammar aukar risikoen med 5-20 %, noko som gjev ein overordna risiko på 20-45 %. I tillegg til å omhandle basalfag kring HIV-viruset, fokuserer oppgåva særskilt på amming og korleis oppfatninga av kva som er best for mor og barn har endra seg gjennom historia. Oppgåva er knytt til Botswana, men den omhandler også andre afrikanske land.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4618
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4333
dc.language.isonnoen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseID5.-årsoppgaveen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Infeksjonsmedisin: 776en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Communicable diseases: 776en
dc.titleAmming og HIV-infeksjon i eit historisk perspektiv – korleis førebyggje vertikal overføring av HIV-smitte samstundes som ein tek vare på mor og barn si helse. Ei litteraturstudie med fokus på Botswana.en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel