Show simple item record

dc.contributor.advisorWoll, Kristin
dc.contributor.authorIversen, Runar
dc.date.accessioned2012-11-19T11:54:52Z
dc.date.available2012-11-19T11:54:52Z
dc.date.issued2012-06-01
dc.description.abstractDenne oppgaven belyser hvordan organisasjoner utvikler kunnskap internt og gjennom nettverk. Nettverk, kunnskap og kunnskapsutvikling er faktorer som oppfattes særdeles viktige i organisasjoner i nyere tid. Organisasjoner blir i dag stilt over for nye og stadig strengere krav av ulike slag. Disse kravene sammen med raske endringer i form av teknologi, økt konkurranse, økt internasjonalisering og endringer i politiske og sosiale systemer, fører til at bedrifter ikke lenger alltid selv har tilstrekkelig kompetanse eller teknologi for å tilfredsstille kravene. Strategien ved å bruke nettverk gir nettopp organisasjoner muligheter og situasjoner for å utvikle deres kunnskap. Oppgavens forskningsdesign er en casestudie, og Varanger Kraft konsernet er caset som skal undersøkes. Det er blitt benyttet en kvalitativ metode slik at det er mulig å innhente data om informantenes egne meninger og refleksjoner. Følgelig er det benyttet halvstrukturert intervju. Funnene som fremkommer i denne studien indikerer at nettverk har stor innvirkning på kunnskapsutvikling. Det viste seg at nettverk om ikke direkte, indirekte gir kunnskapsutvikling gjennom å skape muligheter og situasjoner for dette. I selskapene i Varanger Kraft konsernet benyttet flere måter for å hente inn og utvikle kunnskap. Metoder som rekrutering, kursing og annen opplæring er bare noen av måtene. Men i likhet med tidligere forskning viste studien at når det kommer til kunnskapsutvikling i Varanger Kraft konsernet, er interaksjon et nøkkelord. Kunnskapsutvikling i konsernet skjer i likhet med Nonakas kunnskapsutviklingsmodell, og gjennom fire forskjellige måter for interaksjon overføres, omformes og utvikles kunnskap.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4630
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4343
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.subject.courseIDSVF-3912en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.titleKunnskapsutvikling i organisasjoner : en kvalitativ undersøkelse av kunnskapsutvikling i Varanger Kraft konserneten
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record