Show simple item record

dc.contributor.advisorPedersen, Synne Garder
dc.contributor.authorThon, Tonje
dc.date.accessioned2012-12-11T12:38:01Z
dc.date.available2012-12-11T12:38:01Z
dc.date.issued2012-05-15
dc.description.abstractBakgrunn for studien er et ønske om å forstå mer av hva som skjer i klinisk praksis basert på egne praksiserfaringer, forekomst av cerebral parese og eksisterende forskning på området. Hensikten er å analysere og dokumentere hva som skjer i fysioterapibehandling av barn med cerebral parese som har gangvansker. I tillegg er hensikten å se om det skjer endringer i bevegelseskvalitet i behandlingene, og hvordan situasjonene kan gi en forståelse av kroppslig uttrykk relatert til gange. Studien er forankret i en fenomenologisk-hermeneutisk vitenskapstradisjon. Kvalitativ metode og ikke-deltakende observasjon er brukt. Utvalget er strategisk valgt og består av to barn med cerebral parese og to fysioterapeuter. Datamaterialet er drøftet i lys av utvalgte aspekter og begreper fra naturvitenskap, kroppsfenomenologi og kunnskapsteori. Studiens innsikter peker på at endring i bevegelseskvalitet i del-komponenter relatert til gange kommer til syne i begge observasjonen. Studien viser forskjell i hvordan disse endrete kroppslige forutsetningene integreres i barnas gangfunksjon. Fysioterapeutenes handlinger synes betydningsfulle for hvordan barna interagerer kroppslig med omgivelsene og hvordan kroppens ulike deler forholder seg til hverandre og i rommet. Handlingene påvirker uttrykket i barnas intensjonalitet i ulike sammenhenger. Nøkkelord: cerebral parese, fysioterapi, bevegelseskvalitet, gange, barn, endring, fenomenologi, kvalitativ forskning.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4670
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4384
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3991en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Physiotherapy: 807en
dc.titleGangvansker hos barn med cerebral parese og fysioterapi : samhandling og mulighet for endring i bevegelseskvalitet : en kvalitativ observasjonsstudieen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)