Show simple item record

dc.contributor.authorSkandfer, Marianne
dc.contributor.authorHøeg, Helge Irgens
dc.date.accessioned2013-01-21T12:43:45Z
dc.date.available2013-01-21T12:43:45Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractDenne artikkelen oppsummerer resultatene av et samarbeidsprosjekt der arkeologisk materiale fra tre lokaliteter i Báhceveaj/Pasvikdalen i Øst-Finnmark er sammenholdt med nye pollenanalyser fra myrer ved de samme lokalitetene (figur 1). Det har ikke vært vanlig å inkludere botaniske analyser i arkeologiske undersøkelser i Nord-Norge, selv om det nå finnes stadig flere eksempler på at det gjøres. Felles for de utvalgte lokalitetene er at de har vært arkeologisk undersøkt i flere omganger og i all hovedsak før 1960, og at det er funnet spor etter bruk og bosetting fra ulike perioder. Slik det arkeologiske materialet fra Báhceveaj/ Pasvikdalen foreligger i dag, viser det til flere brudd og lange opphold i bosettingen, der intensive bruksfaser synes avløst av lange ødeperioder. Til sammen omfatter lokalitetene flere tusen års bosettingshistorie i dalen. Dette gjør dem særlig egnet som bakgrunn for å tolke resultatene av pollenanalyser. I stedet for primært å se etter tidlige jordbruksindikatorer, som ofte er begrunnelsen for å ta i bruk pollenanalyser i arkeologisk sammenheng, vil vi fokusere på hva vegetasjon og vegetasjonsendringer kan fortelle om betingelser for og spor etter ulike typer bosetting og erverv i et langtidsperspektiv. Pollenanalysene utfordrer oss til å vurdere om husdyrhold, beiting, slått og dyrking periodisk var en del av økonomien i Báhceveaj/Pasvikdalen allerede omkring Kr.f.en
dc.description.abstractThe early history of the Bácheveaj/ Pasvik Valley in light of pollen analyses and archaeological material Little archaeological research and very few pollen analyses have been conducted in inland Finnmark. Archaeologically, the Báhceveaj/Pasvik River Valley represents a contrast, as several larger and smaller excavations have been undertaken there. The archaeological material from a number of significant sites along the river suggests several intensive occupation phases with long intervening periods during which the sites seem to have been abandoned. New pollen data from three sites with multiple hunter-fisher occupation phases are presented and discussed in light of the archaeological data. Settlement dynamics inferred from the pollen data are deforestation due to large-scale pottery production around 5000 cal. BC, several short phases of domestic animal maintenance after 300 cal. BC and two phases of limited cultivation after 350 and 600 cal. AD.en
dc.identifier.citationViking (2012), vol. 75, s. 27-52en
dc.identifier.issn0332-608X
dc.identifier.otherFRIDAID 962622
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4788
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4502
dc.language.isonoben
dc.publisherNorsk arkeologisk selskapen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Arkeologi: 090::Nordisk arkeologi: 091en
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Archeology: 090::Nordic archeology: 091en
dc.titleBácheveaij/Pasvikdalens eldre historie belyst ved pollenanalyser og arkeologisk materialeen
dc.typeJournal articleen
dc.typeTidsskriftartikkelen
dc.typePeer revieweden


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record