Show simple item record

dc.contributor.advisorWien, Anders Hauge
dc.contributor.authorDahl, Marthe Forsbakk
dc.date.accessioned2013-01-30T11:51:27Z
dc.date.available2013-01-30T11:51:27Z
dc.date.issued2012-11-14
dc.description.abstractBakgrunnen for denne oppgaven er at ungdom spiser lite fisk i forhold til annen og mer usunn mat. Det er påvist at kosthold tidlig i livet påvirker risikoen for utvikling av kroniske sykdommer som voksen, og myndighetene ønsker derfor å øke sjømatkonsumet hos ungdom. Formålet med denne oppgaven er å undersøke om ungdoms smaks- og sunnhetsoppfatning kan påvirkes ved bruk av multisensoriske reklametekster, og om dette kan benyttes i markedsføringen mot ungdom for å oppnå økt konsum av fisk hos denne gruppen. Et studie sier at en matvares helserelaterte kvalitet bestemmes gjennom sensoriske karakteristikker. Et annet studie viser derimot at sunn mat kan føre til dårlig smaksoppfatning. Det er imidlertid bevist at multisensorisk reklame kan påvirke smaksoppfatning i positiv retning. For å svare på min problemstilling utførte jeg et kvasieksperiment på to ungdomsskoleklasser. Den ene klassen fungerte som eksperimentgruppe, og den andre som kontrollgruppe. Eksperimentgruppen fikk utdelt en multisensorisk reklametekst, og kontrollgruppen fikk utdelt en singelsensorisk reklametekst for fiskeburger. Deretter ble en smaksprøve utdelt, etterfulgt av selvadministrerte spørreskjemaer. På denne måten fanget jeg opp respondentenes smaks- og sunnhetsoppfatning av fiskeburger, deres involvering, og generelle holdninger til fisk. Totalt 39 ungdommer deltok i undersøkelsen. Resultatene viste at multisensorisk reklame ikke har signifikant innvirkning på smaksoppfatning av fiskeburger, men hadde derimot innvirkning på sunnhetsoppfatning hos høyt involverte respondenter innenfor et 0,1 signifikansnivå. Det kreves imidlertid ytterligere forskning for å kunne bruke sensorisk markedsføring i arbeidet med å få ungdom til å spise mer fisk.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4801
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4515
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSVF-3912en
dc.subjectsensorisk markedføringen
dc.subjectmarkedsføringen
dc.subjectsunnhetsoppfatningen
dc.subjectsmaksoppfatningen
dc.subjectungdomen
dc.subjectfisken
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.titleKan sensorisk markedsføring påvirke ungdoms smaks- og sunnhetsoppfatning av fisk?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)