Show simple item record

dc.contributor.advisorBertheussen, Bernt Arne
dc.contributor.authorOsnes, Tone
dc.date.accessioned2013-02-04T12:50:49Z
dc.date.available2013-02-04T12:50:49Z
dc.date.issued2012-11-05
dc.description.abstractDenne studien tar for seg rekrutteringsstrategien til Universitetet i Tromsø (UiT). Målet har vært å finne ut om den intenderte rekrutteringsstrategien på overordnet nivå er implementert på enhetsnivå. UIT er et bredde universitet som ble etablert i 1968. Alderssammensetningen i faste vitenskapelige stillinger gjenspeiler universitetets alder. Ledelsen har erkjent at rekruttering av ny kompetanse er en utfordring og en prioritert oppgave i årene som kommer. Breaugh og Starkes rammeverk for rekrutteringsprosesser er benyttet som teoretisk modell for oppgaven. Rekrutteringsaktivitetene: mål, målgruppe og kompetansekartlegging, kilder og realistisk budskap er kartlagt. Det er benyttet en kvantitativ metodetilnærming. Datamaterialet består av primær og sekundærdata. Disse er grunnlagsdata fra personalsystemet Paga samt to spørreundersøkelser, en til enhetene og en til universitetsledelsen. I tillegg er virksomhetens nettsider og styringsdokumenter studert. Studien viser at enhetene i ulik grad utfører rekrutteringsaktivitetene strategisk, og at den overordnede strategien ikke tydelig nok er formidlet ut til enhetene. Enhetene på sin side har god oversikt over sine forskningsmiljøer og hvor kompetansebehovet er størst. Enhetene opplever det som noe problematisk å få tilført rett kompetanse, men få enheter har utarbeidet tiltak for å bedre dette. Saksbehandlingssystemene er ikke utnyttet optimalt. Dette gjør det tidkrevende å oppdatere bemanningssituasjonen på forskningsgruppenivå. Formidlingskanalene er i ulik grad utnyttet og informasjon på annet språk enn norsk er mangelfull. UiTs posisjon innen rekruttering fremstår ikke som et resultat av en bevisst og planlagt prosess.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4810
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4519
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3906en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en
dc.titleUiTs rekrutteringsstrategi - implementert, eller bare intendert?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record