Show simple item record

dc.contributor.advisorPettersen, Hilde Marie
dc.contributor.authorAndersen, Geir
dc.date.accessioned2013-02-04T13:06:56Z
dc.date.available2013-02-04T13:06:56Z
dc.date.issued2012-11-14
dc.description.abstractOppgaven ser nærmere på en ide som har eksistert siden 1986. Ideen er ASSS(Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storbyer). Ideen oppstod for at store norske kommuner skulle kunne forbedre sine styringsdata og drive benchmarking med hverandre og sammenligne beste praksis. Problemstilling har vært å beskrive hvilke drivkrefter og motiver som har ligget til grunn for etablering og oversetting av ASSS-ideen. Jeg har i tillegg ønsket å finne ut av i hvilken grad ASSS-ideen er institusjonalisert i språk, strukturer og rutiner etter over 25 år. Jeg har valgt å se på ASSS som en ide som har vært på reise i over 25 år og for å beskrive reisen har jeg brukt Czarniawska og Joerges( 1996) sin teori om ideer på reise. Siden ASSS ikke bare har reist i tid, men også mellom kommunene har jeg brukt Røvik(2007) sin teori om dekontekstualisering og kontekstualisering. Mine funn viser at det både er instrumentelle og institusjonelle drivkrefter bak etableringen av ASSS-ideen. Den utløsende drivkraften synes å være at ledelsen i noen større kommuner opplevde at de styringsverktøy de hadde tilgjengelige ikke var tilstrekkelige for å møte opplevde nye krav fra omgivelsene.På reisen har ideen endret både innhold og struktur. Med KOSTRA(Kommune-Stat-Rapportering) som kom i 1993 fikk kommunene bedre kvalitet på regnskaps- og tjenestedata og mer av tiden i ASSS kunne da brukes til analyse og benchmarking.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4811
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4521
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3906en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en
dc.titleASSS - en idé på reise! Institusjonalisert etter 25 år?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record