Now showing items 21-40 of 201

  • Lawmaking and consolidation of power – Cnut’s laws and the developing Norwegian kingdom 

   Tveit, Miriam (Chapter; Bokkapittel; Peer reviewed, 2011)
  • Om glede, jubel og selvutvikling. Naturlig fødsel i New Age 

   Kraft, Siv Ellen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011-06-30)
   ”Med smerte skal du føde dine barn,” sier Gud til Eva i Første Mosebok, og det som straff for hennes overtredelse av Guds bud. Noen tusen år seinere gjør det fortsatt vondt, men bibelfortellingene konkurrerer med andre fortellinger, enkelte av dem langt mer positive. Blant de mest positive finnes New Age-varianter av naturlig fødsel. Det å føde barn handler her om å ta del i skaperakten, om å ...
  • Nord og ned til syndens svovelpøl : forestillinger om nordområdene gjennom tidene 

   Hagen, Rune Blix (Lecture; Forelesning, 2011-11-23)
  • Vietnamisisk religion : en oversikt med kommentarer til nyere forskning 

   Kristiansen, Roald E. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011-12-31)
   Etter gjenforeningen av Vietnam i 1975, lukket de vietnamesiske myndighetene i stor grad landet og la til rette for en politikk der religionsfriheten hadde klare grenser. Etter at nye politiske linjer ble trukket opp midt på 1980-tallet, åpnet man for et større mangfold både økonomisk og kulturelt. I kjølvannet av denne åpenheten, har dermed det religiøse livet blomstret kraftig opp og blir i ...
  • Kjønn i samisk nysjamanisme : fortida som premissleverandør for nye kjønnskonstruksjonar 

   Fonneland, Trude A. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011-12-31)
   Nysjamanar sine konstruksjonar av kjønn er nært kopla til deira konstruksjonar av fortida. Nysjamanar aktualiserar fortida som eit forankringspunkt og som eit grunnlag for identitetskonstruksjon for kvinner og menn i notida. I artikkelen spør eg kva verdiar som vert tillagt menn og kvinner i eit nysjamanistisk miljø. Eg ser på deira søken etter ei ny samfunnsordning der kjønnshierarki skal erstattast ...
  • Fortellinger i nordnorsk minoritetshistorie 

   Ryymin, Teemu; Nyyssönen, Jukka (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   Den norske historieskrivingen om samene og kvenene har fra 1970-tallet av vært preget av skiftende måter å fortelle om disse store nordlige etniske minoritetenes historie. I denne artikkelen diskuterer vi hvilke fortellingsmønstre som har preget den norske historieskrivingen om samene og kvenene, og hva slags betydning de ulike fortellingsmønstrene kan sies å ha hatt. Vi identifiserer tre forte ...
  • Family planning knowledge and current use of contraception among the Mru indigenous women in Bangladesh: a multivariate analysis 

   Thorvaldsen, Gunnar; Islam, Rakibul (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   Background: This article aims to understand the family planning (FP) knowledge and current use of contraception and its predictors among women of the Mru people – the most underprivileged indigenous community in Bangladesh. Methods: In this study, 374 currently married Mru women were interviewed and selected purposively from three upazilas (administrative subdistricts) of the Bandarban area, where ...
  • Norsk-russiske vitenskapelige relasjoner innen arktisk forskning 1814-2014 

   Myklebost, Kari Aga (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   Norway and Russia are both northern states, who administer vast maritime zones and land territories in the Arctic. Because of this, in both states we find a distinct northern focus that has occupied a prominent place, not least inside the field of sciences over the last two centuries. During the last decades of the 19th century there developed a handful of so to say specific arctic research disciplines, ...
  • Svalbardforskning og Svalbardpolitikk 1870-1925. Forskere som politiske aktører 

   Drivenes, Einar-Arne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   The research and commercial activity in the Scandinavian portion of the Arctic increased appreciably in the last decades of the 19th century and up until the 1920s. Not unexpectedly, the idea arose during this period to bring the largest group of the as yet unclaimed Arctic islands, Spitsbergen, under Norwegian or Swedish control. Norwegian political ambitions in the far north seem to have expanded ...
  • Isak Saba, Anders Larsen og Matti Aikio : ein komparasjon av dei samiske skjønnlitterære pionerane i Norge 

   Zachariassen, Ketil (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   The years from 1906 to 1915 were a pioneer period in Sami fiction literature. In this period Sami authors published in their own language the first poem, the first tale, the first novel and the first collections of poetry. Isak Saba's poem Sámi Soga Lávlla from 1906 marks the start of this period. The poem was first published in Sagai Muittalægje, a Sami newspaper edited by Anders Larsen, as a ...
  • "Making Sense of the Aurora: A Research Project" 

   Friedman, Robert Marc (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   The article provides an introduction to a on-going research project based at University of Tromsø that seeks to analyze the history of efforts to make sense of the aurora borealis from the early 1700s through to the Cold War. Following brilliant displays of the northern lights in the early eighteenth century, natural philosophers strove to explain this phenomenon that evoked widespread fear and ...
  • Maximilianus Hell’s unfinished introduction to the work Expeditio litteraria ad Polum arcticum 

   Aspaas, Per Pippin (Preprint; Manuskript, 2012)
   Reproduction of source materials used for the PhD thesis Maximilianus Hell (1720-1792) and the Eighteenth-Century Transits of Venus: A study of Jesuit Science in Nordic and Central European Contexts
  • Maximilianus Hell's call for subscriptions to the work Expeditio litteraria ad Polum arcticum 

   Aspaas, Per Pippin (Preprint; Manuskript, 2012)
   Reproduction of source materials used in the PhD thesis Maximilianus Hell (1720-1792) and the Eighteenth-Century Transits of Venus: A study of Jesuit Science in Nordic and Central European Contexts
  • Verdens dokumentarv fra nord 

   Hagen, Rune Blix (Chronicle; Kronikk, 2012)
  • Mackøl og Tromsø : hva nå? 

   Hagen, Rune Blix (Chronicle; Kronikk, 2012-10-18)
   Som institusjon, merkevare og kulturbærer er Mack Ølbryggeri ganske snart historie i Tromsø by. De meste av fabrikklokalet i sentrum av Tromsø er allerede demontert og flyttet ut av byen. De store lagertankene med Mackøl brygget i Tromsø er i ferd med å gå tom. Fra slutten av inneværende år vil både øl og mineralvann komme fra Macks nye og toppmoderne anlegg i Nordkjosbotn. Og dermed er det vel ...
  • Nord-Norges røde døtre 

   Hagen, Rune Blix (Chronicle; Kronikk, 2013)
   Gitta Jønsson, Katrine Bugge, Ellisif Wessel, Kata Dalstrøm, Jenny Garfjeld, Josefine Klausen, Hilda Sund og Helene Ugland er bare noen navn blant en lang rekke kvinneskikkelser som har hatt stor betydning i pionerfasen for arbeiderbevegelsens frammarsj i nord. Uredde kvinner gikk i spissen for etablering av foreninger av politisk, sosial og faglig karakter. De snakket varmt om kvinnelig stemmerett ...
  • Piratvirksomhet i Nordområdene, lørdagskronikk i Nordlys 

   Hagen, Rune Blix (Chronicle; Kronikk, 2013)
   En ung sjøgutt fra Island fikk se et forferdelig syn da han kom til København høsten 1615. Det han så var de hengte, stinkede kroppene til tre av Europas mest beryktede sjørøvere. Der hang de i området ved Kongens Nyhavn fullt utrustet i sine silkedrakter og gullbroderte sko, forteller islendingen. Og slik ble de hengende en god stund for å utnytte henrettelsens preventive effekter.
  • Spiritual Entrepreneurship in a Northern Landscape: Spirituality, Tourism and Politics 

   Fonneland, Trude A. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013-01-07)
   A cultural turn in the economy has led to growth in what might be called ‘spiritual entrepreneurship’.1 This term refers to entrepreneurs inspired by a New Age philosophy marketing spiritual values such as ‘self-development’, ‘holism’ and ‘deep values’. To shed light on this type of enterprise, the article examines one of its practitioners; Esther Utsi at Polmakmoen Guesthouse in northern ...
  • "Heksehammeren" - den historiske bakgrunnen 

   Hagen, Rune Blix (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2013-01-24)
   25.1.2013 hadde operaen «Heksehammeren» premiere i Tromsø. Den henter handlingen fra heksebrenningene i Nord-Norge på 1600-tallet.
  • Petter Dass og hans ettermæle 

   Hagen, Rune Blix (Chronicle; Kronikk, 2013-02-09)