• Nordlys-serien "Islam i Tromsø" 

      Kraft, Siv Ellen; Døving, Cora Alexa (Chronicle; Kronikk, 2013-08-13)
      Vi hevder i den nylig utgitte boken Religion i pressen (Universitetsforlaget 2013) at den norske islamdekningen er blitt mer kunnskapsbasert og nyansert i løpet av 2000-­‐tallet, og at flere muslimske stemmer har kommet på banen. I et eget kapittel viet den såkalte moskesaken i Tromsø, hevder vi også at Nordlys-­‐serien ”Islam i Tromsø,” høsten 2010, brøt med denne tendensen. Det er i og for ...