Show simple item record

dc.contributor.advisorHaug, Tore
dc.contributor.authorMogren, Hanne-Grethe
dc.date.accessioned2007-01-11T11:21:17Z
dc.date.available2007-01-11T11:21:17Z
dc.date.issued2007-01-10
dc.description.abstractHensikten med oppgaven var å se på steinkobbens atferd i kaste- og hårfellingsperioden i Vesterålen. Feltarbeidet ble foretatt sommer/høst 2003 og 2004 på Stø i Vesterålen. I 2003 ble det foretatt studie på både individ- og populasjonsnivå, mens i 2004 kun på individ. Det ble merket steinkobbe med VHF-sendere begge årene. Signal fra de merkede dyrene ble registrert av en loggestasjon (3 stk i 2004). I 2003 ble det også foretatt visuelle tellinger fra land over en 14 dagers periode, med tidsperioder på 12 og 24 timer. Ved hjelp av resultatene kunne man se at det var ulike variabler som påvirker atferdsmønsteret til steinkobbe: tid på døgnet, tidevannet og meteorologi. Og om forskjellen mellom kjønns- og aldersgrupper hadde en betydning for atferdsmønsteret. Det ble også foretatt en sammenligning av resultatene for individ (telemetri) og populasjon (tellinger fra land) for å se om det var samsvar. Man kunne se at det hadde skjedd en endring i atferden til bestanden fra kaste- til hårfellingsperioden, dog ikke helt som forventet på bakgrunn av tidligere studier.en
dc.format.extent836314 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/509
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_293
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480en
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Zoogeografi: 486en
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Systematisk zoologi: 487en
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Økologi: 488en
dc.titleSteinkobbens atferd i kaste- og hårfellingsperioden i Vesterålen.en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record