Now showing items 43-46 of 46

  • Utenlandsk eierskap i norsk hvitfiskindustri. Investeringsmotiver og lønnsomhetsstrategier 

   Mogård-Jansen, Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
   Norsk hvitfiskindustri har tidligere vært en næring i sammenhengende krise. Hard konkurranse om knappe ressurser har ført til konsolideringer. Allikevel har en rekke utenlandske bedrifter investert i Norge i perioder med dårlig lønnsomhet. Bedriftene har levert ulike økonomiske prestasjoner i analyseperioden. Fokuset for denne oppgaven har vært å finne ut hvilke motiver som ligger til grunn for ...
  • Utvikling av klynger. Et casestudie i Eyde-klyngen 

   de Lange, Christer Eikrem; Opheim, Anne-Lill (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-30)
   Denne masteroppgaven analyserer klyngeprosjektet Eyde-klyngen. Eyde-klyngen er en næringsorientert klyngeorganisasjon innen prosessindustrien på Sørlandet. I vår studie ønsket vi å studere klyngens historiske utvikling gjennom sitt livsløp. Vi ønsket videre å studere hvilke drivkrefter som har hatt betydning for denne utviklingen, og hva andre klynger kan lære av Eyde-klyngens erfaringer. Studiet ...
  • Verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA per 31.12.2014 

   Gorovaya, Nadezda (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
   Formålet med denne oppgaven har vært å beregne en estimert aksjeverdi på selskapet Norwegian Air Shuttle ASA ved bruk av verdivurderingsmetoder, sammenligne denne verdien mot selskapets markedsverdi og gi en vurdering av om aksjen er over- eller underpriset. Problemstilling er derfor formulert som følger: «Hva er verdien på selskapet Norwegian Air Shuttle ASA per 31.12.2014?» Prosessen resulterte ...
  • Økonomiske incentiver og motivasjon - En litteraturstudie 

   Hagen, Håvard Alexander; Christiansen, Hans Roar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
   Temaet for denne oppgaven er hvordan økonomiske incentiver påvirker motivasjon. Det blir stadig vanligere å anvende bonusordninger i norske bedrifter med det argument at de har en positiv effekt på medarbeiderens motivasjon og prestasjoner, og dermed for bedriftens resultat. Gjennom en litteraturstudie ønsker vi å se nærmere på om slike incentivsystemer har den tilsiktede effekten på arbeidstakere ...