Show simple item record

dc.contributor.advisorJohansen, Tom
dc.contributor.authorFagerjord, Irina
dc.date.accessioned2013-07-08T08:58:11Z
dc.date.available2013-07-08T08:58:11Z
dc.date.issued2013-05-31
dc.description.abstractRussisk økonomi generelt og det russiske banksystemet spesielt har gjennomgått store endringer siden Sovjetunionens fall i 1991. Nye økonomiske reformer og flere dyptgående økonomiske kriser har satt sitt preg på banksektoren i Russland. Det har resultert i at den russiske befolknings tillit til det russiske banksystemet har blitt betydelig svekket. Undersøkelsen belyser hvilke faktorer som ligger til grunn for russiske forbrukeres valg av bank og banktjenester, i lys av de historiske økonomiske endringer som har rammet Russland. Studien baserer seg på kvalitative forskningsintervju gjennomført i Murmansk, og søker å forklare bakgrunnen for valg og forbruk av bank og banktjenester blant den russiske befolkning. Den ser også på hva som kan forklare individets preferanser og handlinger ut fra sosiologiske teorier som beskjeftiger seg med valg og forbruk. Herunder refereres det blant annet til teori om rasjonelle valg, Weber og Bordieus teori om ”sosiale rom” og ”habitus”.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5262
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4972
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSOS-3900en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Sociology: 220en
dc.titleForbruk av banktjenester: Hvilke faktorer ligger til grunn for forbrukeres valg av banker og banktjenester i Murmansk?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)