Show simple item record

dc.contributor.advisorMidré, Georges
dc.contributor.authorSkoglund, Jeanette
dc.date.accessioned2013-07-08T11:05:42Z
dc.date.available2013-07-08T11:05:42Z
dc.date.issued2013-06-01
dc.description.abstractDenne studien tar utgangspunkt i lesbiske foreldre som har fått barn ved hjelp av assistert befruktning og donorsæd. Denne familiekonstellasjonen er bare et eksempel på økende muligheter til å leve i utradisjonelle parforhold og familieformer i vestlige samfunn. Men til forskjell fra heterofile par som velger utradisjonelle levemåter har det lesbiske foreldreskapet en kort historie. Utenfor det heterofile rammeverket må lesbiske ta eksplisitte valg uten selvsagte retningslinjer og navigere sine familier i et sosialt klima hvor denne formen for foreldreskap fortsatt blir forstått som kontroversielt av mange. Den ser nærmere på beslutningsprosesser knyttet til planleggingsfasen med et spesielt fokus på donorvalg. Samtidig ser den nærmere på parenes forståelse av søsken og etternavn. I tillegg til planleggingsfasen vil denne masteroppgaven også se nærmere på familiekonstruksjon i hjemmet, samt hvordan (eller hvorvidt) de kommer ut som lesbiske foreldre i møte med omgivelsene. Det er en utbredt enighet om at endrede familiemønstre er en del av en økende individualisering for vår tid. Den offentlige og akademiske debatten knyttet til disse endringene befinner seg imidlertid i to ytterpunkter. Lesbiske har eksempelvis blitt forstått som “egoistiske individualister” (Phillips 1998, Monsen 2009) eller alternativt som “prime everyday experimenters” (Giddens 1992). Hvor empiriske studier har bidratt med mer nyanserte bilder av hva som faktisk skjer, har noen av de mest innflytelsesrike studiene av lesbisk og homofilt foreldreskap funnet Giddens sitt begrepsapparat som et fruktbart utgangspunkt. Disse faller innenfor “families of Choice”-paradigmet. Implisitt i disse perspektivene ligger det at lesbiske foreldre er nyskapende og utfordrer den biologiske kjernefamiliens hegemoniske posisjon. Et sentralt mål for denne studien er således å skaffe nye innsikter til disse debattene. Mastergradsoppgaven har fått tittelen Prosjekt: Familie. Bakgrunnen for dette valget er at parenes familiekonstellasjon ikke er gitt, men betinget av aktive handlinger. Dette gjelder alle familieformer, men blir kanskje mer synlig blant samkjønnede foreldre. Sentrale poeng er at mødrene har et mål om et likestilt foreldreskap og trekker på ulike strategier for å overskride den biologiske skjevheten mellom mødrene. Med barnet kommer nye mål og strategier, både i hjemmet og i møte med ytre omgivelser. Parene i studien bryter med og utfordrer dominerende forestillinger knyttet til familie og foreldreskap på flere områder. I denne studien argumenteres det imidlertid for at tradisjonelle verdier er sentrale for lesbiske foreldres familiekonstruksjon og foreldrepraksiser. På denne måten lever hegemoniske forestillinger om hva som utgjør familie videre.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5264
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4973
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDSOS-3900en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Sociology: 220en
dc.titleProsjekt: Familie. En kvalitativ studie av lesbiske foreldre som har fått barn ved hjelp av assistert befruktning og donorsæden
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record