Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBjørndal, Cato
dc.contributor.authorJenssen, Monica
dc.date.accessioned2013-07-11T11:06:37Z
dc.date.available2013-07-11T11:06:37Z
dc.date.issued2013-05-31
dc.description.abstractSammendrag Tema for denne masteroppgaven har vært valg av førskolelærerutdanning og motivasjon til å fortsette i yrket etter ett visst antall år. Vi har i Norge i dag full barnehagedekning. Det vil si at alle som vil ha en barnehageplass skal få tilbud om det i fra kommunen de bor i. Alle barn under 6 år har altså rett til en barnehageplass. Barnehagesektoren er i en enorm utvikling og er i dag underlagt Kunnskapsdepartementet. Det vil si at barnehagene som tidligere har vært underlagt barne-og familiedepartementet, er flyttet over til Kunnskapsdepartementet, og har fått status og blir i dag betraktet som en del av det som blir omtalt som det livslange læringsforløpet. Utdanningen som utdanner førskolelærere eller det som skal hete barnehagelærerutdanningen i fra August 2013, er under omorganisering. Vi blir samtidig klar over at det er mange som forlater profesjonen og mange unge som ikke er motivert til å velge denne type utdanning og karrierevei. Dette bekymrer både myndighet og alle med hjerte for barnehagene og et kompetent personale i barnehagene. Med bakgrunn i dette ønsket jeg å finne de underliggende årsakene for hvorfor informantene hadde valgt førskolelærerutdanningen og jeg ville dykke ned i informantenes motivasjon for å fortsette i yrket etter mer en 10 år i yrket. Dette for å se om jeg kunne finne noen faktorer som muligens ville kunne bidra til å rekruttere flere til å velge en utdanning som barnehagelærer. Jeg valgte en kvalitativ tilnærming til problemstillingen min. Tidlig i prosessen var jeg bevisst på at jeg ville prøve å finne 3 menn og 3 kvinner som informanter. Jeg valgte å bruke intervju som metode og i analyse arbeidet valgte jeg å bruke Grounded theory som verktøy til å analysere intervjuene mine. Jeg benyttet halvstrukturert intervju, som gir mulighet for å stille oppfølgende spørsmål. Mine seks informanter arbeider i dag i ulike barnehager som pedagogisk ledere.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5275
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4989
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDPED-3900en
dc.subjectFørskolelæreren
dc.subjectMotivasjonen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289en
dc.titleÅ være eller ikke være førskolelæreren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)