Show simple item record

dc.contributor.advisorBæck, Unn-Doris Karlsen
dc.contributor.authorMeijers, Gretha Kjeldsen
dc.date.accessioned2013-07-11T12:05:36Z
dc.date.available2013-07-11T12:05:36Z
dc.date.issued2013-05
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å undersøke hvorvidt elevers deltagelse og bruk av sosiale medier i skoletiden kan framstå som en mental flukt fra skolen, sett i lys av frafallsproblematikk i videregående opplæring. Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i studier som viser at så mye som 35 % av eleven i videregående skole sitter opptatt med sosiale medier mens undervisningen pågår, mens det da følgelig må være 65 % som følger læreren til tross for sammen tilgang til de samme sosiale medier. For å undersøke dette nærmere, er det blitt gjort en kvalitativ studie hvor seks unge mennesker har svart på spørsmål som har vært med på å få fram noen svar. Denne studien har tatt sikte på å få vite noe om hvem de er disse elevene som ikke følger undervisningen, sett ut fra et sosiokulturelt perspektiv, om hvorfor de velger å delta på sosiale medier i stedet for å følge lærerens prosjekt, samt hva de selv synes om dette. De har her svart på spørsmål vedrørende oppvekstforhold, hvordan de opplever sitt forhold til skole og utdanning, og hva de tenker om sin egen framtid og de muligheter de selv synes de har for å skape en framtidig karriere. Avslutningsvis tar studien for seg en sammenligning av elevers fravær og frafall i forhold til skolen sett i et historisk perspektiv, med fokus på fysisk og mentalt fravær. Som svar på problemstillingen finner vi at sosiale medier i høy grad kan ses på som en mulighet for mental flukt fra skolen og skolens kultur, sett ut fra informantens opplevelser, samt underbygget med relevant teori.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5278
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4990
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3900en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289en
dc.titleSosiale medier og frafall i videregående skoleen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record