Show simple item record

dc.contributor.advisorRøvik, Kjell Arne
dc.contributor.authorSchønning, Per Steinar
dc.date.accessioned2013-07-23T06:53:52Z
dc.date.available2013-07-23T06:53:52Z
dc.date.issued2013-05-31
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg fjernledelse og stedlig ledelse og ser på i hvilken grad det er noen forskjell på disse ledelsesformene og virkningene av disse måter å lede på. Ved hjelp av to egenutviklede teoretiske modeller, etablert organisasjonsteori og tre avhengige effektvariabler, utvikles det to forskningspåstander til hver effektvariabel. Effektvariablene er arbeidets art, ansattes arbeidsinnsats og arbeidsmiljø. Dette er knyttet sammen med avhandlingens to uavhengige variabler fjernledelse og stedlig ledelse. I denne avhandlingen er det anvendt kvalitativt forklarende forskningsdesign. Data innsamling ble gjort ved intervju av seks personer, der tre av informantene bare hadde vært stedlig ledet, mens de tre andre informantene hadde vært både stedlig ledet og fjernledet. Funnene viser at det er forskjell i ledelsesformene, men at ledelsesformene nærmer seg hverandre. Virksomheter blir mer oppgaverelaterte. Fjernlederen er lite synlige og den stedlige lederen er blitt mindre synlig. De ansatte savner mer tilbakemelding på det arbeidet de utfører, spesielt er dette gjeldende for de fjernledete ansatte. De fjernledete har liten kommunikasjon mot leder. Det bidrar til at de fjernledete ansatte føler seg mer ”fremmed” både ovenfor leder og sin del av organisasjonen. Funnene at de ansatte ikke er avhengig av lederen for å utføre inne oppgaver, dette fordi de innehar den nødvendige kunnskap og kan i tillegg søke støtte hos hverandre. For de fjernledete er ikke det like enkelt, siden de er alene med sine oppgaver.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5295
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5009
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en
dc.titleFjernledelse - stedlig ledelse; i hvilken grad er det forskjell på disse ledelsesformene og virkningene av disse måter å lede på? En sammenliknende studie mellom to ledesesformeren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record