Now showing items 1-2 of 2

  • Hjemme best? En tematisk analyse av eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem Home sweet home? 

   Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-05-22)
   Denne artikkelen undersøker hvordan eldre kvinner og menn med varierende omsorgsbehov opplever sitt hjem. Hva bidrar til å skape trygghet i egen bolig, og hva er deres tanker om og eventuelt erfaringer med flytting? Artikkelen analyserer data fra hjemmebesøk og dybdeintervjuer med 28 eldre kvinner og menn bosatt i to distriktskommuner. Studien belyser ulike dimensjoner som er med på å skape trygghet ...
  • Voices from the North: Stories About Active Ageing, Everyday Life and Home-Based Care Among Older People in Northern Norway 

   Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga (Peer reviewed; Chapter; Bokkapittel, 2019-08-27)
   What is the meaning of active ageing in the daily life of frail older people in need of comprehensive home-based care services? This chapter addresses this question using in-depth interviews with women and men aged 70-97 in Northern Norway. The chapter illustrates first, that some older women and men actually prefer to age actively <i>within their home</i> by doing activities such as reading books, ...