Now showing items 1-1 of 1

    • #KunstInnsatsen: Estetiske erfaringer og skjønnsvurderinger på asylmottak 

      Gjærum, Rikke Gürgens; Arnesen, Jon (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
      Artikkelen omhandler et knippe kunstdidaktikeres skjønnsutøvelse i møte med et asylmottaks beboere. Forskerne beskriver og fortolker disse kunstdeltakernes skjønnsutøvelse og diskuterer hvordan denne skjønnsutøvelsen omsatt i en kunstpraksis kan inngå i utviklingen av det kulturelle demokrati. Studien bygger på dybdeintervju av syv strategisk utvalgte informanter. Empirien fortolkes innen et ...