Now showing items 1-2 of 2

  • Aktivisering av unge sosialhjelpsmottakere - forutsetninger for overgang til arbeid 

   Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia; Reedtz, Charlotte (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   Activating young people on social benefits – requirements for transition to work <br> Young people on social benefits have a variety of complex challenges such as health and social problems, school dropout, immigration and previous child protection measures. This puts them at higher risk of being marginalized fromemployment. The individual right to a minimum economic security and to work-promoting ...
  • Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere - har lovgiveren funnet opp hjulet på nytt? 

   Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015)
   Regjeringens begrunnelse for lovendringen som medfører at det skal stilles vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk sosialhjelp, er at en slik aktivitetsplikt anses som den beste måten å bistå søkerne med overgang til arbeidslivet. Vår empiriske undersøkelse viser at regjeringens forutsetning for å endre regelen er for svakt begrunnet fordi det i praksis er tilgangen til et tilstrekkelig antall ...