Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Ragnar L.
dc.contributor.authorPedersen, Renate Birgitte
dc.date.accessioned2013-09-11T10:59:42Z
dc.date.available2013-09-11T10:59:42Z
dc.date.issued2010-01-25
dc.description.abstractNorge er verdens største produsent av oppdrettet laks (Salmo salar) og som følge av dette genereres årlig store mengder biprodukter. Mesteparten av biproduktene fra oppdrett konserveres i dag ved hjelp av maursyreensilering. Fra ensilasjen produseres det proteinkonsentrat og olje som utnyttes i fôr til husdyr, fisk og kjæledyr. Hordafor AS er ledende i Norge på håndtering av biprodukter fra oppdrettet laks og ørret. Formålet med denne oppgaven har vært å studere kvalitetsegenskaper til fett ekstrahert fra Hordafors proteinkonsentrat (H-pro). H-pro hadde et tørrstoffinnhold på 44,9 % og et fettinnhold på 9,5 %. Fettsyresammensetningen i H-pro fettet var ganske lik sammensetningen i oljen (H-oil) som utvinnes fra ensilasjen. Innholdet av linolsyre (18:2n-6) varierte mellom 6,7 og 9,7 %. Dette viser at oppdrettsfisken har fått fôr tilsatt planteoljer. De langkjedede omega-3 fettsyrene (LC – n-3; 20:5n-3, 22:5n-3 og 22:6n-3) utgjorde 12,1 % av fettsyrene i H-pro fettet og 14,4 % av fettsyrene i H-oil. Fettet ekstrahert fra H-pro hadde et innhold av frie fettsyrer (FFA) på gjennomsnittlig 40 %. Dette er svært høyt og kan begrense anvendelsesmulighetene fordi fiskefôrindustrien har en øvre grense på 5 % FFA i oljer som skal brukes i fôr. Oljeproduktet (H-oil) fra ensilasjen hadde bare 1,9 % FFA. FFA dannes under ensileringen som følge av at det fins fettspaltende enzymer (lipaser og fosfolipaser) men et surt pH-optimum (lysosomale enzymer) i bi-produktene. Sammensetningen av FFA i H-pro fettet tyder på at det er fosfolipidspaltende enzymer som dominerer under ensileringen. Fettet ekstrahert fra H-pro kunne separeres i to noenlunde like store fraksjoner; en oljefase med nøytrale lipider (NL) hvor triacylglycerol (TAG) dominerte, og en fraksjon som i tillegg til NL inneholdt fosfolipider og mesteparten av de frie fettsyrene. En måte å forbedre kvaliteten til H-pro vil kunne være å fjerne fettet. Dette kan kanskje gjøres ved å hydrolysere proteinkonsentratet mer ved hjelp å bruke proteolytiske enzymer og deretter foreta en sentrifugering for å fjerne frigjorte fettstoffer.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5386
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5093
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDFSK-3960en_US
dc.subjectVDP::Landbruks- og fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920en
dc.subjectEnsilasjeen
dc.subjectBiprodukter fra laksen
dc.subjectProteinkonsentraten
dc.subjectFetten
dc.subjectKvaliteten
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920en
dc.titleEgenskaper til fett i proteinkonsentrat framstilt ved ensilering av biprodukter fra oppdrettet laks og ørreten
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record