Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOlsen, Ragnar L.
dc.contributor.authorPedersen, Renate Birgitte
dc.date.accessioned2013-09-11T10:59:42Z
dc.date.available2013-09-11T10:59:42Z
dc.date.issued2010-01-25
dc.description.abstractNorge er verdens største produsent av oppdrettet laks (Salmo salar) og som følge av dette genereres årlig store mengder biprodukter. Mesteparten av biproduktene fra oppdrett konserveres i dag ved hjelp av maursyreensilering. Fra ensilasjen produseres det proteinkonsentrat og olje som utnyttes i fôr til husdyr, fisk og kjæledyr. Hordafor AS er ledende i Norge på håndtering av biprodukter fra oppdrettet laks og ørret. Formålet med denne oppgaven har vært å studere kvalitetsegenskaper til fett ekstrahert fra Hordafors proteinkonsentrat (H-pro). H-pro hadde et tørrstoffinnhold på 44,9 % og et fettinnhold på 9,5 %. Fettsyresammensetningen i H-pro fettet var ganske lik sammensetningen i oljen (H-oil) som utvinnes fra ensilasjen. Innholdet av linolsyre (18:2n-6) varierte mellom 6,7 og 9,7 %. Dette viser at oppdrettsfisken har fått fôr tilsatt planteoljer. De langkjedede omega-3 fettsyrene (LC – n-3; 20:5n-3, 22:5n-3 og 22:6n-3) utgjorde 12,1 % av fettsyrene i H-pro fettet og 14,4 % av fettsyrene i H-oil. Fettet ekstrahert fra H-pro hadde et innhold av frie fettsyrer (FFA) på gjennomsnittlig 40 %. Dette er svært høyt og kan begrense anvendelsesmulighetene fordi fiskefôrindustrien har en øvre grense på 5 % FFA i oljer som skal brukes i fôr. Oljeproduktet (H-oil) fra ensilasjen hadde bare 1,9 % FFA. FFA dannes under ensileringen som følge av at det fins fettspaltende enzymer (lipaser og fosfolipaser) men et surt pH-optimum (lysosomale enzymer) i bi-produktene. Sammensetningen av FFA i H-pro fettet tyder på at det er fosfolipidspaltende enzymer som dominerer under ensileringen. Fettet ekstrahert fra H-pro kunne separeres i to noenlunde like store fraksjoner; en oljefase med nøytrale lipider (NL) hvor triacylglycerol (TAG) dominerte, og en fraksjon som i tillegg til NL inneholdt fosfolipider og mesteparten av de frie fettsyrene. En måte å forbedre kvaliteten til H-pro vil kunne være å fjerne fettet. Dette kan kanskje gjøres ved å hydrolysere proteinkonsentratet mer ved hjelp å bruke proteolytiske enzymer og deretter foreta en sentrifugering for å fjerne frigjorte fettstoffer.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5386
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5093
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDFSK-3960en_US
dc.subjectVDP::Landbruks- og fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920en
dc.subjectEnsilasjeen
dc.subjectBiprodukter fra laksen
dc.subjectProteinkonsentraten
dc.subjectFetten
dc.subjectKvaliteten
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920en
dc.titleEgenskaper til fett i proteinkonsentrat framstilt ved ensilering av biprodukter fra oppdrettet laks og ørreten
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel