Show simple item record

dc.contributor.advisorBertheussen, Bernt
dc.contributor.advisorDreyer, Bent
dc.contributor.authorNilssen, Jon
dc.date.accessioned2013-09-20T08:17:16Z
dc.date.available2013-09-20T08:17:16Z
dc.date.issued2013-05-15
dc.description.abstractNorsk filetindustri av hvitfisk er for mange sett på som en næring i sammenhengende krise. Industrien kjennetegnes av hard konkurranse om knappe ressurser, hvor den største usikkerheten knyttes til råstoffet som i svært liten grad kan kontrolleres og predikeres. I en bransje med så turbulente omgivelser vil bedriftens strategiske valg være avgjørende for om den overlever eller faller fra. I denne oppgaven har fokuset vært rettet mot å vurdere om det finnes bedrifter som har utviklet verdifulle egenskaper tilpasset råstoffusikkerhet. Med utgangspunkt i strategifagets to dominerende teoriretninger har konkurransearenaen blitt analysert, hvor det er konstruert spesifikke variabler for å forklare forskjeller i prestasjon. Funnene viste at det i løpet av en ti års periode var enkelte bedrifter som konsekvent leverte økonomiske resultat over gjennomsnittet for populasjonen. Disse bedriftene sies derfor å ha det litteraturen omtaler som varige konkurransefortrinn. Videre ble en rekke dimensjonert relatert til underleverandører undersøkt. Funnene fra oppgaven indikerer at de beste bedriftene til tross for ulike ressursporteføljer har ervervet seg de samme verdifulle egenskapene. De konkrete egenskapene som er funnet verdifull for norsk filetindustri baserer seg på ferske leveranser fra kystflåten, spesielt fra krokredskap som leverer råstoff av høy kvalitet. Gjennom en slik tilpasning klarer bedriftene å senke kostnadene på råstoff, samt øke produktopsjonene som produseres.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5407
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5116
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDFSK-3961en
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920::Andre fiskerifag: 929en
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Other fisheries disciplines: 929en
dc.titleStrategivalg i usikre omgivelser : sentrale egenskaper for økt lønnsomhet i norsk filetindustrien
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record