Now showing items 1-1 of 1

    • Samarbeid mellom Forsvaret og Politiet 

      Barzingey, Karock Nagmadin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-29)
      Denne oppgaven undersøker hvilke kommunikasjons- og koordineringsutfordringer som eksisterer i samarbeidet mellom politiet og forsvaret når det gjelder håndtering av uønskede hendelser. Den tar også for seg hvordan disse utfordringene påvirker samarbeidet i forhold til det å øke samfunnssikkerheten i Norge. Samarbeid mellom politiet og forsvaret er ofte på dagsordenen, og særlig i kjølvannet av ...