Now showing items 1-1 of 1

    • Tilsyn og sikkerheitsstyring. Ein case-studie av tre industriverksemder i Troms 

      Bjelle, Sondre Lekve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
      Denne studien skal undersøkja korleis tilsynsorgan kan bidra til sikkerheitsstyring i industriverksemder. Sikkerheitsstyring skal vera implementert på alle nivå i ein organisasjon, og prosessen skal skje kontinuerleg (Aven mfl., 2004; Stolzer mfl., 2008). Kva nivå i organisasjonen som tek avgjersler i sikkerheitsstyringsprosessen og kven som tek initiativ til oppdateringar, har vist seg å variera ...