Now showing items 1-1 of 1

    • Løslatelse av radikaliserte straffedømte: Hvordan kan vi redusere risiko gjennom forebyggende arbeid? 

      Evenseth, Lise Lotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
      Endringer i norsk terrorlovgivning og økt nasjonal straffeforfølgelse av syriafarerne har ført til at en rekke radikaliserte personer befinner seg i norske fengsler. Uønskede hendelser i Paris og København 2015 har illustrert hvor alvorlig konsekvensene av fengselsradikalisering kan være. Det er behov for å videreføre det rehabiliterende forebyggingsarbeidet som gjennomføres i fengslene, også etter ...