Now showing items 1-1 of 1

    • Interkommunalt samarbeid som tilrettelegger for helhetlig ROS-analyse 

      Hamnevoll, Helle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-31)
      Oppgaven undersøker hvorvidt deltakelse i interkommunale samarbeid bidrar til økt fokus på samfunnssikkerhet i fire kommuner. Oppgavens problemstilling er «Hvordan påvirker deltakelse i interkommunale samarbeid kommunenes evne til å imøtekomme lovpålagte krav om ivaretakelse av samfunnssikkerhet?» Oppgaven er en casestudie av et regionalt prosjekt, «Robuste lokalsamfunn», og begrenser seg til ...