Show simple item record

dc.contributor.advisorMichalsen, Anita
dc.contributor.advisorHemmingsen, Hallgeir
dc.contributor.authorHaug, Anders Lund
dc.contributor.authorHermo, Margrethe
dc.date.accessioned2013-11-18T12:26:35Z
dc.date.available2013-11-18T12:26:35Z
dc.date.issued2013-05-31
dc.description.abstractDet har vært økende fokus på styrearbeid i den senere tid, og det har blitt diskutert om styrene besitter den nødvendige kompetansen for å ha et styreverv. Blant annet har Oslo Børs begynt å arrangere egne kurs for styremedlemmer. I denne studien har vi forsøkt å kartlegge styrets arbeid i forkant av signering av årsregnskap og årsberetning. Formålet med studien var å undersøke om det var sammenheng mellom styrets kompetanse og deres arbeid med å sikre et rettvisende regnskap. For at regnskapsbrukerne skal kunne foreta riktige beslutninger er de avhengig av et korrekt regnskap som er utarbeidet i samsvar med lover og forskrifter. Det er daglig leder som har ansvar for å utarbeide regnskapet, men det er styrets plikt å påse at det er korrekt. Vi har undersøkt omfanget av styrearbeidet, samspillet mellom styret og daglig leder, rapporteringsstrukturen i bedriften og styrenes forståelse for ansvaret knyttet til signering av årsregnskap og årsberetning. På bakgrunn av det foregående ble studiens problemstilling som følger: Hvordan påvirker styrets kompetanse deres arbeid med å sikre et rettvisende regnskap? Studien er en empirisk undersøkelse av styrets arbeid. Vi har i hovedsak brukt primærdata i form av halvstrukturerte intervjuer av styreleder, et styremedlem og daglig leder i fire bedrifter. På forhånd hadde vi samlet inn sekundærdata om styret og bedriften. På bakgrunn av datainnsamlingen viser studien at styrene har ulike måter å arbeide på. Omfanget av styrearbeidet er varierende mellom styrene, men uten noe klar tendens i forhold til kompetanse. Både styrets samspill med daglig leder og rapporteringsstrukturen i bedriften ser ut til å påvirkes av styrets kompetanse. Det er også tegn på at styrets kompetanse påvirker hvorvidt styret har kjennskap og forståelse for sitt ansvar. Studien viser at styrets kompetanse kan påvirke måten styret arbeider på for å sikre et rettvisende regnskap.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5523
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5220
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.titleStyrets arbeid i forkant av signering av årsregnskap og årsberetning - påvirker kompetanse styrets arbeid?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record