Show simple item record

dc.contributor.advisorSælen, Bjørn
dc.contributor.authorBorch, Ingvild M.N.
dc.contributor.authorHaglind, Linn Marie
dc.date.accessioned2013-11-19T12:13:58Z
dc.date.available2013-11-19T12:13:58Z
dc.date.issued2013-05-30
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi gjort en empirisk undersøkelse der vi har sett på viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide. Regnskapet er et av de viktigste styringsverktøyene i selskapet. Ved feil i regnskapet foreligger det store risikoer. Beslutninger kan bli tatt på feil grunnlag, noe som kan gi alvorlige konsekvenser for selskapet. Målet vårt i denne oppgaven har vært å vise hvordan man kan minimere slike risikoer. Dette har vi gjort ved å bruke sentrale regler i Regnskapsloven og Aksjeloven, i tillegg til å se på teori om risikostyring og internkontroll. Teorien vi har kommet frem til i oppgavens teorideler har vi brukt til å analysere Billetten AS. Billetten AS ble etablert i 2005, og var et selskap som hadde alle muligheter for å gjøre det bra. De hadde et godt fotfeste i markedet og solide kundemasser. Likevel gikk selskapet overraskende konkurs sommeren 2010, kun fem år etter oppstart. I ettertid har det blitt stilt spørsmål om hva som egentlig skjedde, noe vi ønsker å finne ut av i denne oppgaven. Vi har derfor sett på hvordan selskapets rutiner rundt regnskapsavleggelsen var, samt om selskapet hadde en tilfredsstillende risikostyring og internkontroll. I tillegg har vi sett nærmere på de ulike aktørene i et selskap, herunder eierne, styret, daglig leder og revisor. Disse er sentrale i et selskap, og det er derfor viktig at de har en god kommunikasjon. Resultatene vi har kommet frem til i våre undersøkelser, viser helt tydelig at alvorlige feil i regnskapsrapporteringen kan påvirke et selskap og dets økonomiske situasjon. For Billetten AS sitt vedkommende, var det flere ulike feil som sammen sørget for at selskapet gikk konkurs. Historien viser hvor viktig det er at et selskap umiddelbart tar tak i økonomiske problemer som oppstår. Samtidig viser den viktigheten av en god rapporteringsstruktur mellom daglig leder og styre i et selskap. Ved å bruke en slik historie som Billetten- konkursen, ønsker vi å trekke lærdommer slik at man kan unngå at lignende hendelser skjer i fremtiden.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5527
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5227
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901en
dc.subjectBilletten ASen
dc.subjectregnskapsrapporteringen
dc.subjectregnskapsavleggelseen
dc.subjectrisikostyringen
dc.subjectinternkontrollen
dc.subjectproblemhåndteringen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.titleViktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide. Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten ASen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record