Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVassdal, Terje
dc.contributor.advisorSand, Jan Yngve
dc.contributor.authorMoe, Kirsti
dc.contributor.authorOpeide, Nina
dc.date.accessioned2013-11-20T12:29:48Z
dc.date.available2013-11-20T12:29:48Z
dc.date.issued2013-05-31
dc.description.abstractFormålet med denne avhandlingen har vært å estimere den teoretiske markedsverdien av Widerøes Flyveselskap AS, med bakgrunn i at morselskapet SAS ble måtte selge på grunn av likviditetsproblemer. Prosessen resulterte i en verdi på egenkapitalen på NOK 2 424 millioner. Verdivurderingen er gjennomført i henhold til rammeverket fundamental analyse. I tråd med dette rammeverket startet vi med å kartlegge selskapet og bransjen de opererer i, luftfartsindustrien, før vi videre gjennomførte ulike analyser. Herunder en utførlig strategisk analyse der vi identifiserte de viktigste makro- og mikroøkonomiske faktorene som påvirker selskapets verdi. Modellverktøyene som ble benyttet her var PESTEL, Porters Five Forces, SWOT, samt en egenkomponert intern analyse der vi studerte selskapets styrker og svakheter. Videre gjennomførte vi en grundig analyse av regnskap og økonomisk stilling, i tillegg til at vi omgrupperte Widerøes regnskapsrapporter for verdivurdering i et investorperspektiv. Hovedfunnene fra den strategiske analysen og regnskapsanalysen ble deretter anvendt som forankring for fremtidsbudsjetteringen av selskapets regnskaper i prognoseperioden. Prognosene ble videre benyttet for å estimere verdien gjennom en diskontert kontantstrøm (DCF) verdsettelse, der fremtidige kontantstrømmer ble neddiskontert med avkastningskravet WACC. Verdiestimatet ble så rimelighetstestet ved økonomisk profitt og markedsbasert verdsettelse, samt en analyse av estimatets sensitivitet ovenfor endringer i nøkkelparametere. Studien avdekket at det foreligger en betydelig risiko i verdianslaget, og at de nye eierne har betalt relativt mye for selskapet. Nøkkelord: Widerøe’s Flyveselskap AS, Widerøe, luftfart, verdsettelseen
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5531
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5231
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDBED-3901en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.titleVerdsettelse av Widerøe's Flyveselskap ASen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel