Show simple item record

dc.contributor.advisorHolst, Helen Marita Sørensen
dc.contributor.authorMartinussen, Johannes
dc.contributor.authorReinholtsen, Ingar
dc.date.accessioned2013-11-21T07:25:34Z
dc.date.available2013-11-21T07:25:34Z
dc.date.issued2013-05-31
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker forholdet mellom prosesskvaliteten og effektiviteten innen somatisk spesialisthelsetjeneste. Undersøkelsen er gjort på 19 sammenliknbare, norske helseforetak for perioden 2008 til 2011. Studien er lagt opp som en totrinnsanalyse. I første trinn beregnes prosesskvaliteten, kostnadseffektiviteten og den tekniske effektiviteten for helseforetakene. Dette gjøres for hvert år ved hjelp av dataomhyllingsanalyser. For å beregne endringer mellom år er det brukt Malmquist-produktivitetsindekser. I andre trinn brukes statistiske analysemetoder for å finne relasjoner i resultatene til dataomhyllingsanalysene og Malmquist-produktivitetsindeksene. Gruppedifferanseanalyser sammenlikner effektiviteten til helseforetak med god og dårlig prosesskvalitet, og kvaliteten til helseforetak med god og dårlig effektivitet. Korrelasjonsanalyser viser hvorvidt det eksisterer samvariasjon mellom kvaliteten og effektiviteten. Til slutt brukes regresjon for å forsøke å påvise en signifikant årsakssammenheng mellom kvalitet og effektivitet. I modellen for prosesskvalitet inngår fire variabler: prosentandel av epikriser sendt etter 7 dager, prosentandel av lårhalsbruddoperasjoner etter 48 timer, prosentandel strykninger av planlagt operasjonsprogram, og prosentandel korridorpasienter. Modell for kostnadseffektivitet består av to variabler: DRG-produksjon og DRG-kostnader. Modell for teknisk effektivitet består av fem variabler: DRG-produksjon, årsverk leger, årsverk behandlingspersonell, årsverk annet, og antall døgnplasser. Resultatene påviser ingen klar relasjon mellom kvalitet og effektivitet, men signaliserer at helseforetak som har god prosesskvalitet har gode sjanser for å ha høy effektivitet – og omvendt. Samtidig er det en svak trend til at forbedringer i prosesskvalitet relateres negativt til teknisk effektivitet. Beregningene i oppgaven er utført ved bruk av programpakken R (versjon 2.15.0) med tilleggspakkene «Benchmarking» og «FEAR», og Microsoft Office Excel 2013 med tilleggspakkene «Analysis Toolpak» og «PHStat2».en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5533
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5233
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3901en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectkvaliteten
dc.subjecteffektiviteten
dc.subjectdataomhyllingsanalyseen
dc.subjectMalmquist-produktivitetsindeksen
dc.subjecthelseforetaken
dc.titleKvalitet og effektivitet i norsk helsevesen : En ikke-parametrisk og statistisk totrinnsanalyse av somatisk spesialisthelsetjenesteen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)