Show simple item record

dc.contributor.advisorVassdal, Terje
dc.contributor.advisorLarsen, Thomas
dc.contributor.authorRist, Bjørn Kristian
dc.date.accessioned2013-11-21T07:39:55Z
dc.date.available2013-11-21T07:39:55Z
dc.date.issued2013-05-31
dc.description.abstractHovedtema for oppgaven er en lønnsomhetsvurdering av et utvalg fra den norske torsketrålerflåten. Oppgaven utreder to nøkkeltall innen lønnsomhet, et nøkkeltall innen finansiering og et siste nøkkeltall innen soliditet. I tillegg til disse økonomiske faktorene belyser oppgaven også kvotestrukturen til utvalget. Oppgaven anvender disse nøkkeltallene og begrepene for å undersøke om det er en forskjell på to grupper i den norske torsketrålerflåten. Gruppene som det er henvist til er hentet ut fra et utvalg regnskapsdata fra flåten, dette utvalget ble så delt inn i to grupper. Den ene gruppen består av trålere som skulle skiftes ut med nybygg, den andre gruppen består av trålere som ikke skulle skiftes ut. Analyseperioden til oppgaven går gjennom fem år, fra 2006 til 2010. Først beskrives bransjen og datamaterialet, så teorien og metoden som blir anvendt for å svare på problemstillingen. Spørsmålet som oppgaven stiller er om denne forskjellen i nøkkeltall kan bidra til å forklare en vesentlig endring i flåten. I den norske torsketrålerflåten har det ikke vært et jevnt tilsig av trålere som erstatter de gamle trålerne. Forskning har vist at dette skjer i sykluser, en relativt stor andel av trålerne skiftes på omtrent samme tidspunkt. En slik fornyingsrunde av flåten begynte i 2011 og fortsetter med til sammen ti nye skip innen 2014. Ti nye trålere utgjør en vesentlig del av den totale flåten. Oppgaven forsøker å gi en forklaring på dette gjennom å bruke regnskapene og nøkkeltallene. For å gjøre dette ble nøkkeltallene analysert og sammenlignet. Videre ble det utført en regresjonsanalyse av disse tallene for å undersøke om det var en statistisk forskjell. Nøkkeltallene viste en forskjell på gruppene i perioden, men sett under ett ble det ikke funnet noen signifikant forskjell på disse to gruppene, beskrevet som gruppe N og gruppe G i oppgaven. Konklusjonen til oppgaven er at det ikke finnes en regnskapsmessig forskjell mellom gruppene. Verken lønnsomhet, finansiering eller gjeldsfaktoren kunne forklare hvorfor det ble investert i nye trålere. Størrelsen på kvotene kunne gi en indikasjon på en begynnende forklaring, men alene er det ikke en god nok forklaring på kontraheringen av de nye trålerne. Dette stemte ikke med problemstillingen. Det gjorde at resultatet kan sies å være litt overraskende med tanke på at oppgaven hadde som mål å påvise en signifikant forskjell mellom gruppene. Nøkkelord: torsketrålerflåten, nybygg, lønnsomhet, nøkkeltall, nøkkeltallsanalyse, kvotefaktorer.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5534
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5234
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDBED-3901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.titleLønnsomhetsanalyse av den norske torsketrålerflåten. Kan kontraheringen av nybygg forklares ved en høyere lønnsomhet blant fartøyene som skal skiftes ut?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record