Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFoss, Lene
dc.contributor.authorOlsen, Ina Helene
dc.date.accessioned2013-11-22T07:24:08Z
dc.date.available2013-11-22T07:24:08Z
dc.date.issued2013-05-31
dc.description.abstractInnovasjon er stadig et aktuelt tema, og anses som viktig for å lykkes i de fleste bransjer. En undersøkelse gjort av SSB viser at reiselivsnæringen i Norge scorer lavest på innovasjonsaktivitet sammenlignet med andre næringer, og kan tyde på at næringen har en lang vei å gå når det kommer til innovasjon. På den andre siden viser studier basert på undersøkelser fra inn- og utland at dette ikke nødvendigvis er tilfelle. Spørsmålet blir da; klarer disse undersøkelsene å fange opp den innovasjonsaktiviteten som faktisk foregår i reiselivsnæringen? I denne litteraturstudien belyses forskningsfeltet innenfor innovasjon i reiseliv, og det settes fokus på hva som synes å være utfordrende med å studere innovasjon i denne næringen. Oppgaven retter også oppmerksomheten mot kvantitative studier som CIS, og problem knyttet til dette. Litteraturstudien viser at det er problemer knyttet til definisjon av begreper, spesielt innovasjonsbegrepet. Ulike dimensjoner av innovasjon synes også å være vanskelig å avklare. Litteraturen viser at respondenter har vanskeligheter med å definere innovasjonsaktivitetene sine innenfor gitte kategorier, og dette kan være en forklaring på at studier som undersøker samme fenomen viser til ulike resultater.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5544
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5244
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDSVF-3912en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.titleInnovasjon i reiseliv - en litteraturstudieen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel