Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTiller, Tom
dc.contributor.authorAndersen, Elin Synnøve
dc.contributor.authorJacobsen, Terje
dc.date.accessioned2013-12-11T14:01:56Z
dc.date.available2013-12-11T14:01:56Z
dc.date.issued2013-11-13
dc.description.abstractStudien har et skjerpet blikk for læring i det voksne miljø. Oppgaven er en kvalitativ studie som undersøker hvordan skolelederne kan bidra til økt læringsbevissthet i kollegiet gjennom strukturell og kulturell tilrettelegging for mer refleksiv virksomhet. I tråd med et sosiokulturelt læringssyn skjer læring i samspillet mellom mennesker. Empirien er samlet inn ved bruk av fokusgruppeintervju. Ved bruk av kvalitativ forskning fikk vi som forskere mulighet til å komme tett på lærere ved to trinn på en større barneskole. Våre funn kan i stikkordsform presenteres slik: - Aksjoner og refleksjoner som involverer hele kollegiet er mest virkningsfulle - Den enkelte lærer er mer avhengig av kollegiet enn kollegiet er avhengig av den enkelte - Refleksjoner satt i system – fører til utvikling og fremmer læringsbevissthet - En ledelse som utfordrer blir drivkraft i læringsprosesser - En verdsettende kultur fører til robust utvikling - Delekultur fører til refleksjon og stolthet - Refleksjon – ledelsens sterkeste kort Disse funnene ble også presentert for hele kollegiet, som fikk anledning til å kommentere og komplettere disse. Oppgaven viser kollegiets betydning for å utvikle læringsbevissthet. Samtidig kommer det fram at ved å arbeide med felles aksjoner, og utvikle en systematisk delekultur vil dette ha stor betydning for kollegiets læring. Oppgavens funn er i tråd med både nasjonal og internasjonal forskning om lærernes læring. Studien trekker fram noen funn som kan ha betydning for hvordan en kan øke læringen i kollegiet. Oppgaven kan derfor leses av skoleledere og skoleeiere som er interessert i å lære mer om skoleutvikling, hvordan en utvikler en lærende organisasjon og en god skole som fokuserer både på lærernes og elevenes læring.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5598
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5297
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDPFF-6900en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en
dc.titleSkjerpet blikk for læring : hvordan kan skolelederne bidra til økt læringsbevissthet i kollegiet gjennom strukturell og kulturell tilrettelegging for mer refleksiv virksomhet?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel