Show simple item record

dc.contributor.advisorPettersen, Hilde Marie
dc.contributor.authorSandven, Frode
dc.contributor.authorVik, Lars Eirik
dc.date.accessioned2013-12-19T07:40:13Z
dc.date.available2013-12-19T07:40:13Z
dc.date.issued2013-11-12
dc.description.abstractI bygg- og anleggsnæringen finnes det store mengder uformell kompetanse som er tilegnet gjennom opplæring i praksis og erfaring. Når ny kunnskap oppstår i en prosjektorganisasjon som resultat av erfaring, vil det være i bedriftens interesse at denne kunnskapen spres via basisorganisasjonen og ut til andre prosjektorganisasjoner i bedriften. Målrettet og planlagt kunnskapsspreding kan forhindre gjentagende negative avvik, eller bidra til gjenskaping av suksessoppskrifter. Felles for begge eksemplene er en kvalitetsforbedring som medfører kostnadsreduksjon med påfølgende forbedring i profitt og konkurransekraft for bedriftene. Den teoretiske innrammingen for oppgaven er basert på de tre hovedelementene kompetanse, prosjektarbeid, og organisatorisk læring. Datainnsamling er utført gjennom intervju med syv ledere i fire bygg- og anleggsbedrifter. Alle bedriftene har tilhørighet i Bergensområdet og privat, aktivt eierskap. I analysen ble det sett på den enkeltes forståelse av kompetanse, og hvilken innsikt eller oppfattelse de hadde av bedriftens kompetansestyring og -planlegging. Videre ble det undersøkt hvordan bedriftenes oppbygging og rutiner ved prosjektarbeid var sammenlignet med prosjektteori. Undersøkelsen viste blandt annet at etterevaluering av prosjekter var lite vanlig og det ble funnet få eksempel på dette. Det vil være rimelig å anta at svake formaliseringsrutiner for erfaringsutveksling, manglende etterevaluering av prosjekt, samt personlige hinder som stolthet og egeninteresse, vil medføre at mye uformell kunnskap går tapt når prosjektorganisasjoner oppløses. En forbedring hva gjelder organisatorisk læring gjennom strukturerte endringer kan derfor antas å bedre bedriftenes konkurransekraft ved kostnadsreduksjon.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5654
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5370
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3906en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.titleErfaringslæring og kunnskapsoverføring. Hvordan systemer og rutiner kan forbedre spredning av erfaringslæring fra prosjektarbeid i bygg- og anleggsbedrifter.en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record