Show simple item record

dc.contributor.advisorArmstrong, Claire
dc.contributor.authorSæther, Marit Slåen
dc.date.accessioned2014-02-17T07:24:28Z
dc.date.available2014-02-17T07:24:28Z
dc.date.issued2013-11-15
dc.description.abstractDenne oppgaven utfører en nytte- kostnadsanalyse av en mulig skogsvei til flerbruk i Lyngen. Flere av økosystemtjenestene i området vil kunne påvirkes av en mulig vei, og disse tjenestene blir forsøkt beskrevet, og tallfestes der det er mulig. På nyttesiden er det rekreasjonsverdi og innsparinger i terrengtransport som er de største prissatte komponentene. Investeringskostnader og vedlikeholdskostnader er de største kostnadskomponentene. Netto nåverdi for tiltaket blir positiv, og tiltaket er dermed samfunnsøkonomisk lønnsomt. Mange virkninger er imidlertid ikke prissatt, som f.eks. virkninger på natur og biologisk mangfold. Dette er en potensiell kostnad som vil kunne redusere lønnsomheten til tiltaket. En vei vil kunne påvirke mange grupper positivt ved at de får økt verdi av rekreasjonstjenestene som følge av en vei. Enkelte vil imidlertid kunne påvirkes negativt av en vei som ødelegger det de oppfatter som uberørt natur.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5844
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5538
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDSOK-3901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212en
dc.titleEn nytte- kostnadsanalyse av den mulige "flerbruksveien" i Lyngenen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record