Show simple item record

dc.contributor.advisorAslaksen, Per M.
dc.contributor.authorTjeldnes, Maria Svartsund
dc.contributor.authorEkeland, Andrea
dc.date.accessioned2014-04-01T08:14:35Z
dc.date.available2014-04-01T08:14:35Z
dc.date.issued2013-05-02
dc.description.abstractFibromyalgi er et kronisk smertesyndrom kjennetegnet av vedvarende smerter og er sett på som en stor helsemessig utfordring. Verken behandlingsmetoder eller patofysiologi er fullstendig kartlagt, men nyere forskning indikerer at sentralnervøse dysfunksjoner kan være en av årsakene til lidelsen. Transkraniell likestrømstimulering (tDCS) er en ikke-invasiv hjernestimuleringsteknikk som har vist seg lovende som behandling for kroniske smerter. Denne studien har som mål å undersøke behandlingseffekten av tDCS hos et utvalg fibromyalgipasienter. Den foreliggende studien er en randomisert dobbelblind placebokontrollert studie. Det ble brukt et mellomgruppedesign der en gruppe fikk aktiv tDCS-behandling og en gruppe mottok placebostimulering. 39 deltakere rapporterte smerte, ubehag, uro og nervøsitet på en VAS-skala 14 dager før behandling. Deretter mottok de behandling eller placebo i de 5 påfølgende dagene mens de rapporterte grad av smerte, ubehag, uro og nervøsitet på samme måte som i pretestperioden. Ved oppstart av pretestperioden fylte deltakerne ut baselinemålinger av psykiske symptomer og helserelatert livskvalitet. Våre resultater viste at gruppen som mottok aktiv tDCS-behandling hadde en signifikant smertereduksjon sammenliknet med placebogruppen. Vi fant derimot ingen nedgang i ubehag, uro og nervøsitet i behandlingsuken, og fant heller ingen sammenheng mellom baselinemål av psykiske symptomer og behandlingseffekt. Våre resultater er i tråd med tidligere studier og underbygger dermed teori som støtter tDCS som behandlingsmetode for fibromyalgismerter.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6115
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5806
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDPSY-2901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260en
dc.titleTranskranial likestrømstimulering (tDCS) som behandling for smerter hos fibromyalgipasienter: en placebokontrollert randomisert dobbeltblind studie.en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record