Show simple item record

dc.contributor.advisorHansen, Lars Ivar
dc.contributor.authorBerg, Sigrun Høgetveit
dc.date.accessioned2014-05-02T11:17:16Z
dc.date.available2014-05-02T11:17:16Z
dc.date.issued2014-05-13
dc.description.abstractTrondenes kannikgjeld hadde gjennom seinmellomalderen utvikla seg til å bli Noregs rikaste prestegjeld før reformasjonen i 1536–37. Det hadde vore ein sentral ressursleverandør, både i form av økonomisk kapital og menneskelege ressursar, inn til erkebispesetet, og var ei av hjørnesteinsbedriftene i erkebiskopen sitt mektige rike. Gjennom reformasjonshundreåret, derimot, var Trondenes på veg til å bli ein utkant i den dansk-norske staten. Reformasjonen er avgjerande for denne utviklinga, men korleis, og kva var innhaldet i reformasjonen i Trondenes? Avhandlinga drøftar Trondenes kannikgjeld si rolle i den hierarkiske kyrkjeorganisasjonen og i den geografiske regionen kannikgjeldet var ein del av, frå 1350 til 1620. I analysen ser eg på Trondenes som eit sosialt felt der kyrkjeorganisasjonen og regionen møtest, og korleis aktørane i dette feltet søkte makt ved å kjempe om tilgangen på og kontrollere bruken av dei ressursane som vart skapte i feltet. Denne avhandlinga har såleis to siktemål: Ho følgjer Trondenes kannikgjeld gjennom etablering, utbygging, konsolidering og omstrukturering gjennom seinmellomalderen og i reformasjonshundreåret. Og på bakgrunn av dette svarar ho på spørsmålet om kva reformasjonen var i Trondenes.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractTrondenes kannikgjeld hadde gjennom seinmellomalderen utvikla seg til å bli Noregs rikaste prestegjeld før reformasjonen i 1536–37. Det hadde vore ein sentral ressursleverandør, både i form av økonomisk kapital og menneskelege ressursar, inn til erkebispesetet, og var ei av hjørnesteinsbedriftene i erkebiskopen sitt mektige rike. Gjennom reformasjonshundreåret, derimot, var Trondenes på veg til å bli ein utkant i den dansk-norske staten. Reformasjonen er avgjerande for denne utviklinga, men korleis, og kva var innhaldet i reformasjonen i Trondenes? Avhandlinga drøftar Trondenes kannikgjeld si rolle i den hierarkiske kyrkjeorganisasjonen og i den geografiske regionen kannikgjeldet var ein del av, frå 1350 til 1620. I analysen ser eg på Trondenes som eit sosialt felt der kyrkjeorganisasjonen og regionen møtest, og korleis aktørane i dette feltet søkte makt ved å kjempe om tilgangen på og kontrollere bruken av dei ressursane som vart skapte i feltet. Denne avhandlinga har såleis to siktemål: Ho følgjer Trondenes kannikgjeld gjennom etablering, utbygging, konsolidering og omstrukturering gjennom seinmellomalderen og i reformasjonshundreåret. Og på bakgrunn av dette svarar ho på spørsmålet om kva reformasjonen var i Trondenes.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6176
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5868
dc.language.isonnoen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-001en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070en
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History: 070en
dc.titleTrondenes kannikgjeld - makt og rikdom gjennom seinmellomalder og reformasjonen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record