Show simple item record

dc.contributor.advisorNiemi, Einar
dc.contributor.authorPedersen, Helge Christian
dc.date.accessioned2014-05-02T11:40:52Z
dc.date.available2014-05-02T11:40:52Z
dc.date.issued2013-12-17
dc.description.abstractAbstract/sammendrag Avhandlingen tar for seg fremveksten av idrett i Finnmark. Det blir argumentert for at idretten ikke bare er et vindu en kan betrakte moderniseringen i fylket gjennom, men at idretten selv var en viktig arena for modernisering på ulike plan. Forskningen på forholdet mellom idrett og identitetsdanning i Norge har i stor grad fokusert på idrettens plass i norsk nasjonsbygging og dens betydning for utviklingen av en nasjonal historie. Denne avhandlingen vektlegger lokale særtrekk, den spesifikke konteksten i regionen og ikke minst en flerkulturalitet som vanligvis er fraværende i fremstillinger av norsk idrettshistorie. Formålet med avhandlingen er å bidra til å fylle tre rom i norsk historieskriving. For det første er idrettslivet i Finnmark lite beskrevet i tidligere forskning på norsk idrettshistorie. For det andre er identiteter knyttet til etnisitet og flerkulturalitet lite berørt i denne forskningen. Det er derfor naturlig å studere idrett, identitet og etnisitet i en finnmarkskontekst på grunn av de historiske erfaringene fylket har. En tredje grunn til å studere idretten i Finnmark er et manglende blikk på idretten i nordnorsk historieskriving. Idrett er i liten grad tatt med i den relativt omfattende forskningen på nordnorsk modernisering og samfunnsliv, eller i de etter hvert mange framstillingene av identiteter og minoritetsforhold i landsdelen. Det er også viktig å problematisere de rådende synene på idrett og etnisitet i den internasjonale forskningen som i stor grad er opptatt av idrettens splittende og kategoriserende kraft, og som ofte har tatt utgangspunktet i at idretten har blitt brukt som et bevisst virkemiddel i ulike staters assimileringsstrategier overfor minoriteter og urfolk. Nøkkelord Idrett, modernisering, identitet, etnisitet, Finnmark, fotball, skien
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractAvhandlingen tar for seg fremveksten av idrett i Finnmark i perioden 1908-2010. Målet med avhandlingen er å bidra til å fylle tre rom i norsk historieskriving. For det første er Finnmark lite beskrevet i tidligere idrettshistorisk forskning. For det andre er identitet knyttet til etnisitet og flerkulturalitet lite berørt i forskningen. En tredje grunn er manglende fokus på idrett i nordnorsk historieskriving. Jeg problematiserer også den internasjonale forskningen på idrett og etnisitet. Jeg viser at idretten i Finnmark ikke først og fremst var et nasjonalt prosjekt. Den var heller to regionale prosjekt; et knyttet til Finnmark i opposisjon til Nord-Norge, og et knyttet til Nord-Norge i opposisjon til Sør-Norge. Idretten var et flerkulturelt prosjekt som virket inkluderende på tvers av geografiske, etniske og kulturelle grenser. Idretten var også et segregerende prosjekt, og klargjorde både klassepolitisk og etnopolitisk skiller. Slik bidro idretten til moderniseringen av Finnmark.en
dc.description.sponsorshipNorges forskningsråden
dc.descriptionPapers 2, 3 and 4 of this thesis are not available in Munin: <br/>2. Helge Chr. Pedersen: 'Sports, Politics and Ethnicity in the North. Workers‟ Sport in Western Finnmark in the Late 1930s', Acta Borealia (2008), vol. 25(2):160 186. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1080/08003830802496760>http://dx.doi.org/10.1080/08003830802496760</a> <br/>3. Helge Chr. Pedersen: 'Skiing and Sport in the Core Sámi Area of Norway, 1927 to 1964: Organisation, Modernisation and Minority Policy', The International Journal of the History of Sport (2013), vol. 30(6):580-597. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1080/09523367.2012.761002>http://dx.doi.org/10.1080/09523367.2012.761002</a> <br/>4. Helge Chr. Pedersen: 'Idrett i skolen i Finnmark 1927 - 1964 - et minoritetspolitisk redskap?' (manuscript)en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6178
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5866
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-001en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070en
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History: 070en
dc.titleIdrettsliv i etniske grenseområder. modernisering, identitet og idrett i Finnmark, 1908-2010en
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record