Show simple item record

dc.contributor.advisorSælen, Bjørn
dc.contributor.authorAmundsen, Tove Christin
dc.contributor.authorAndreassen, Øyvind
dc.date.accessioned2014-06-03T07:38:50Z
dc.date.available2014-06-03T07:38:50Z
dc.date.issued2014-02-13
dc.description.abstractVi ønsker å undersøke hvordan selskaper med økonomiske utfordringer velger å behandle en mulig utsatt skattefordel. Balanseføring av utsatt skattefordel betinger en fremtidig skattepliktig inntekt, og fører til en økning av eiendelene og egenkapitalen. Ved en urettmessig balanseføring fremstår selskapet som mer solid enn det egentlig er. Vi har valgt å analysere siste innleverte årsregnskap (til Brønnøysundregistrene) for selskap som har gått konkurs, for å se på deres behandling av en mulig utsatt skattefordel. Deretter har vi foretatt en spørreskjemaundersøkelse ovenfor de selskapene som har valgt å balanseføre en utsatt skattefordel. Dette for å undersøke om inntektsforutsetningen var realistisk, og om det er noen avvik mellom regnskapslovgivningen og regnskapspraksisen på området. Vi har også intervjuet en brukergruppe av årsregnskapet, for å undersøke om eventuelle avvik har noen betydning for deres beslutninger. Til slutt har vi intervjuet en statsautorisert revisor for bedre å forstå de skjønnsmessige vurderingene som legges til grunn. «Skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som ikke er utlignet inneholder en mulig skattefordel som må realiseres gjennom inntjening. Balanseføring av utsatt skattefordel følger av de generelle vurderingsreglene. Dette innebærer at foretaket må sannsynliggjøre en skattepliktig inntekt gjennom inntjening i fremtidige år eller gjennom realistisk skattetilpasning som gjør det mulig å utnytte fordelen.» (NRS (F) Resultatskatt, pkt. 2.4). Undersøkelsens problemstilling er som følger: Er inntektsforutsetningen realistisk ved aktivering av utsatt skattefordel? - en undersøkelse av regnskapspraksis før konkurs. Teorien er forankret i regnskapsloven, god regnskapsskikk og regnskapsstandardene. Undersøkelsen har et forklarende design, og metodetilnærmingen er både kvantitativ og kvalitativ, med bruk av sekundær- og primærdata. Utvalget i undersøkelsen er avgrenset til 123 foretak som åpnet konkurs innenfor Troms fylke i perioden 1. januar 2012 til 15. mars 2013. Ved å analysere årsregnskapene fant vi at foretakene i stor grad informerer om utsatt skattefordel i henhold til regnskapsloven og god regnskapsskikk. Dette gjelder både foretak som velger å aktivere en mulig utsatt skattefordel, og de som velger ikke å gjøre det. De foretak som velger å aktivere gjør vurderinger før utsatt skattefordel aktiveres. Men analysen viser at vurderingene ikke er baserer på realistiske forutsetninger. Forventet fremtidig skattepliktig inntekt begrunnes ikke i henhold til regnskapsstandarden. Bankene bruker årsregnskapet som informasjonskilde for vurdering av kundeforhold. Når de gjør kredittvurderinger, ser de i stor utstrekning bort fra at utsatt skattefordel kan ha noen verdi. Studiens konklusjon er at i liten grad er inntektsforutsetningen realistisk ved aktivering av utsatt skattefordel. Konklusjonen på problemstillingen er avgrenset til å gjelde for foretak som har gått konkurs.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6340
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5958
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.titleEr inntektsforutsetningen realistisk ved aktivering av utsatt skattefordel? - en undersøkelse av regnskapspraksis før konkursen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)