Show simple item record

dc.contributor.advisorJoachimsen, Kristin
dc.contributor.authorSæterbø, Jill Yvonne Kjølaas
dc.date.accessioned2014-06-26T08:30:37Z
dc.date.available2014-06-26T08:30:37Z
dc.date.issued2014-06-02
dc.description.abstractHimmelriket og Guds rike er begreper som står sentralt i Det nye testamente (NT) og i Jesu forkynnelse. Jesus forkynte ofte om himmelriket og Guds rike i liknelser, og denne masteroppgaven har himmelrikeliknelsen om Såmannen i Matt 13:3-9, samt tolkningen av den samme liknelsen (Matt 13:18-23), som sitt utgangspunkt for eksegetisk arbeid og drøfting. Som del av innledningen til det eksegetiske arbeidet vil jeg først redegjøre for Matteusevangeliets samtidskontekst, og kort gjøre rede for evangeliets teologiske agenda. Deretter vil jeg si noe om Såmannen som teksttype og hvorfor jeg mener liknelser er særlig egnet til å forkynne om himmelriket og Guds rike. Deretter går jeg videre til selve eksegesen av Såmannen og tolkningen i Matteusevangeliet. Liknelsen om Såmannen omtales i den bibelske litteraturen som en himmelrikeliknelse. Den har en intensjon om å formidle noen av himmelrikets hemmeligheter (Matt 13:11). Den vil både advare om himmelrikets motkrefter, men også klargjøre betingelsene for å komme inn i himmelriket. I Matteusevangeliet gir Jesus en tolkning av liknelsen til disiplene; gjennom eksegetisk arbeid ønsker jeg å trenge dypere inn i liknelsens motiver og spør: Hvorfor fortalte Jesus liknelsen om Såmannen ? Matteusevangeliet ble skrevet i en konkret historisk og religiøs kontekst, og evangeliet selv peker på noen tydelige religiøse spenninger i miljøet rundt Jesus. Disse spenningene var også sterkt gjeldende i forfatterens egen samtid, og del av den første kirkes virkelighet. Dette kan ha hatt betydning for framstillingen av evangeliet, slik vi leser det hos Matteus. Derfor er liknelsen om Såmannen, slik jeg tolker det, redigert inn i en tekstsammenheng der den også gis en bestemt teologisk og polemisk betydning, og jeg spør: På hvilken måte kan liknelsen om Såmannen også leses som en del av den første kirkes teologisk polemikk, særlig rettet mot den rabbinske og fariseisk jødedommen?en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6415
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6036
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDREL-3901en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151en
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Theology: 151en
dc.titleJesu forkynnelse om himmelriket. Såmannen som liknelse og teologisk polemikk i Matt 13:3-23.en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record