Show simple item record

dc.contributor.advisorSandaunet, Anne-Grete
dc.contributor.authorHembre, Oda Julie
dc.date.accessioned2014-07-02T11:01:57Z
dc.date.available2014-07-02T11:01:57Z
dc.date.issued2014-06
dc.description.abstractDenne studien tar utgangspunkt i voksne gamere, som spiller eller har spilt "World of Warcraft" på hverdagslig basis, og deres beskrivelser av hva spill og spilling er for dem i deres hverdagsliv. Med et betinget perspektiv på forholdet mellom aktør, teknologi og det virtuelle, tar denne oppgaven sikte på å belyse online-liv som integrert i offline-liv. Det vil bli argumentert for at spill er ordinære sosiale kontekster der fellesskap dannes og opprettholdes. Spill-interessen strekker seg også langt utover spillsystemets grenser. Dette danner så grunnlaget for å kunne studere gamere som aktører i større sosiale sammenhenger. Jeg vil dermed ta stilling til om gamere er del av en subkultur med utgangspunkt i Howard Beckers stemplingsteori og Erving Goffmans teori om stigma. Oppgavens fokus blir da å knytte gameres selvoppfattelse til hvordan de blir snakket om av utenforstående og i media, samt belyse gameres responser på den negative omtalen av spill. Jeg finner at dette har implikasjoner på hvordan spilling snakkes om og praktiseres, og hvordan gamere gjør sin selvpresentasjon i møte med «normale». Hvordan mening produseres i relasjonelle prosesser mellom aktøren og dens omgivelser, i lys av den symbolske interaksjonismen, vil være et overordnet rammeverk for hvordan spill og gamere kan forstås sosiologisk.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6458
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6059
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSOS-3900en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Sociology: 220en
dc.title"Jeg har spilt spill hele livet og I'm Just fine" - En kvalitativ studie av gamere og deres beskrivelser av spill i deres hverdagsliven
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)