Show simple item record

dc.contributor.advisorØyvind Ravna, Britt Kramvig
dc.contributor.authorEira, Majjen R. Mathisdatter
dc.date.accessioned2014-07-02T11:17:55Z
dc.date.available2014-07-02T11:17:55Z
dc.date.issued2014-05-31
dc.description.abstractDenne oppgaven retter fokus på et av vår tids største omstillingsprosesser i reindrifta. Reindrifta i Finnmark er for tiden inne i en prosess der reintallet skal fastsettes og avkortes. Dette er imidlertid ikke et nytt problem, reintallet i Finnmark har gjentatte ganger siden 1960-tallet nasjonalt blitt ført opp i den politiske agendaen uten at man har klart å finne varige løsninger på spørsmålet. Man har forsøkt å innføre ulike strukturelle tiltak for å få ned reintallet som kan forsvares ut ifra statens målsetning om økologisk bærekraftig reindrift. Oppgaven min har en tverrfaglige tilnærming, og formålet er å undersøke hva reindriftslovens regler om bruksregler særlig i forhold til reintall innebærer og om reglene er i overensstemmelse i forhold til reindrifta. I oppgaven anvender jeg meg av de juridiske og samfunnsfaglige verktøy i redegjørelsen av reglene i reindriftsloven og gjennom et case studie ønsket jeg å belyse hvordan reglene anvendes i praksis når forvaltningen fatter vedtak. Reintallsprosessen har tatt lang tid noe som kan skyldes reineiernes misnøye med prosessen, dette kan ha sin bakgrunn i at man står ovenfor to ulike kunnskapspraksiser og ulik bruk av metoder og definisjoner. I denne oppgaven undersøker jeg også hvordan to ulike kunnskapspraksiser, tradisjonell og vitenskapskunnskap møtes når det skal fastsettes et øvre reintall.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6459
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6062
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDSPL-3900en
dc.subjectsamfunnsvitenskapen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.titleReindrift i Finnmark - en studie av prosessen om reintallstilpasningenen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record