Show simple item record

dc.contributor.advisorFørde, Anniken
dc.contributor.authorHansen, Sigrid Agnethe
dc.date.accessioned2014-07-03T07:48:40Z
dc.date.available2014-07-03T07:48:40Z
dc.date.issued2014-05-14
dc.description.abstractI denne studien utforskar eg kva det vil seie å leve mellom kjønn. Det er ein kvalitativ studie som baserer seg på ti intervju med ti informantar frå ulike stader i Norge. Informantane er menneske med kjønnsidentitetstematikk, og er ei blanding av transpersonar og menneske med diagnosen transseksualisme. Fokus for studien er å vise korleis desse menneska forhandlar og forvaltar sin kjønnsidentitet, både for seg sjølv og i møte med samfunnet for øvrig. Ein del av informantane går eller har gått igjennom ein kjønnskorrigerande prosess, medan ein annan del av informantane lever i ein slags mellomposisjon mellom kjønna og utfordrar den normative tokjønnsmodellen som i analysane viser seg å gjere seg gjeldande for fleire av informantane i utvalet. Studien stiller spørsmål om livskvalitet og gir rom for subjektive og personlege erfaringar rundt det å leve som ein kjønna ”andenhet”, som er eit viktig analytisk omgrep henta frå Dorte Marie Søndergaard. Studien er inspirert av poststrukturalistisk feministisk teori, dekonstruksjon og queer theory. I tillegg til Søndergaards dekonstruksjonistiske inspirasjon, er også Judith Butler sitt performativitets-omgrep nytta som ein muleg måte å forstå kjønn på.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6462
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6064
dc.language.isonnoen
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDSPL-3900en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Kvinne- og kjønnsstudier: 370en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Women's and gender studies: 370en
dc.titleÅ leve mellom kjønn. Ein kvalitativ studie av kjønnsmangfald og identitetsforhandlingar hos menneske med kjønnsidentitetstematikk.en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record