Show simple item record

dc.contributor.advisorFørde, Anniken
dc.contributor.authorBlandhoel, Birgitte
dc.date.accessioned2014-07-03T08:36:26Z
dc.date.available2014-07-03T08:36:26Z
dc.date.issued2014-05
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om hva som skjer når gårdbrukere i Troms starter med turisme som tilleggsnæring ved siden av det tradisjonelle landbruket. Gjennom et bredt teoretisk og metodisk inntak har jeg prøvd å belyse de mangslungne og komplekse prosessene, relasjonene og samarbeida som dannes i oppstarten av gårdsturisme. Samtidig dreier denne studien seg om en form for helhetlig bygdeutvikling sett gjennom prosjekt: Grønt reiseliv – gårds- og bygdeutvikling i Troms. Dette prosjektet ledes av Fylkesmannens landbruksavdeling i Troms, og forsøker å balansere og manøvrere mellom nasjonale agendaer og forventninger, og lokale behov og innspill, som prosjektet identifiserer underveis. Fokuset i oppgaven dreier seg i all hovedsak om gårdbrukerne i den tidlige fasen av det jeg vil kalle komplekse entreprenørprosesser. Med et utvidet syn på entreprenørskap søker jeg å beskrive gårdbrukernes motiver og verdier som gnisten og energien bak nyskaping. Jeg ønsker også å belyse spenningene som oppstår i ulike møter, og barrierene gårdbrukerne opplever i utviklingen av reiselivsrelatert næring. I utforskningen av nyskaping og entreprenørprosesser synes nettverk og tilgang på ulike samarbeid og kontakter å være knyttet til både muligheter og utfordringer. Studien taler for et mer nyansert blikk på hva de ulike samarbeidsformene kan bidra med i nyskapingsarbeid. Videre viser studien at reiselivets fokus på steders særpreg og fortrinn ofte er opphav til en ny bevisstgjøring og refleksjon rundt identitet og kultur, hvor gårdbrukerne benytter både materielle og immaterielle ressurser på gården i utvikling og kommersialisering av nye produkter og opplevelser. Oppgaven forsøker å synliggjøre hvordan det å kombinere gårdsdrift og turisme innebærer et spenningsfelt mellom to verdisfærer – spenninger som ofte bunner i at en skal forvalte to svært forskjellige virksomheter samtidig. I sammenvevingen mellom arbeid, livsstil og hjem kommer nye dilemmaer til overflaten, både relatert til identitet, men også til reiselivet nye fordringer og krav. Oppgavens ambisjon er å utforske nyskapingens kår og virke. Jeg søker å vise hvordan kreativitet kommer til uttrykk som prøving, feiling og ikke minst som tøying av grenser, der ”det nye” fremkommer gjennom stadig improvisering og som trinnvise tilsvar på utfordringer som oppstår. I lys av dette ønsker jeg å bidra med en større forståelse for hvordan nyskaping foregår, og hvordan det å legge til rette for gårdsturisme som tilleggsnæring krever sensitivitet for de spesifikke utfordringene som aktørene står i.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6463
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6061
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDSPL-3900en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Sociology: 220en
dc.titleGrønt reiseliv: Turisme utenfor allfarvei. En studie av gårdsdrift i møte med reiseliveten
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record